ลำดับขีดอักษร:耗【hào】

หมวดอักษร: 耒

ความหมายปัจจุบัน :

耗 [hào] –> 耗费 [hàofèi] สิ้นเปลือง

พัฒนาการตัวอักษร :hào
减损,消费:耗损。耗费。耗资。消耗。
拖延:耗时间。
音信,消息:噩耗(人死的消息)。凶耗。
笔画数:10;
部首:耒;
笔顺编号:1112343115
笔顺:横横横竖撇捺撇横横折

hào
【名】
(形声。从耒(lěi),毛声。本义:一种稻子)
消息;音信〖news〗
赤岭久无耗,鸿门犹合围。——李商隐《即日》
又如:耗音(音耗,音信,消息);耗问(消息;音信);耗息(消息);恶耗,凶耗
方言称老鼠为“耗子”。也简称“耗”〖mouse〗。如:耗耗(方言。老鼠);耗爆(老鼠偷吃东西的声音)
旧时官府征收钱粮时,以损耗为名,在正额外例有附加部分,称“耗”〖loss〗

hào
【动】
假借为“消”。亏损;消耗〖consume;cost〗
耗,消也。——《苍颉篇》
永尝敢以耗气也。——《庄子·达生》。司马注:“损也。”
改煎金锡则不耗。——《考工记·函人为量》
耗,减也。——《广雅·释诂二》
亏法以利私,耗国以便家。——《韩非子·孤愤》
夫美下而耗上,妨义之本也。——《韩非子·外储说左下》
又如:耗荡(消耗毁坏);耗米(历代从水道转运米粮,每担在正额外另加数斗米,作为沿途耗损之用;对定额所收的正米而言,称之为耗米);耗失(减少,损失);耗力(耗费力气、力量)
损失,受损失;耗费〖expend〗
士卒多耗,无尺寸之功。——《史记·李斯列传》
又如:耗敝(耗费损害);耗蠹(耗费损害);耗燥(枯竭)
[方言]∶拖延〖dawdle;wastetime〗。如:别耗着了;耗时间;耗误(耽误);耗磨(消磨)
铲除〖rootout;uproot〗。如:耗稻(方言。锄去稻田的杂草)

hào
【形】
歉收〖ofbadharvest〗
五谷皆入,然后制国用。用地小大,视年之丰耗。——《礼记·王制》
土壤瘠薄〖poor〗
耗土之人丑。——《大戴礼记·易本命》。注:“疏薄之地。”
又如:耗土(瘠薄的土地)
空虚〖hollow〗
耗,虚也。——《玉篇》
多而乱曰耗。——《荀子·脩身》。注:“虚竭也。凡物多而易尽曰耗。”
零落〖witheredandfallen〗
秋行夏令,华;行春令,荣;行冬令,耗。——《淮南子》。高诱注:“耗,零落也。”
耗费
hàofèi
〖expend〗∶使用或消耗较大的金额或更为重要的材料
在这项建设中已经耗费了两千多万元
〖consume〗∶用掉
炼铁炉耗费了几吨焦炭
耗竭
hàojié
〖exhaust;useup;wearout〗消耗完
财力耗竭
耗尽
hàojìn
同“耗竭”
耗散
hàosàn
〖dissipate〗减少,散失
资金耗散
耗损
hàosǔn
〖waste〗
由于机体组织破坏造成的损失
由于使用、磨损或腐朽造成的逐渐损失或减少
〖comminution〗∶每次损失很少一点的逐渐减少;磨损
耗损
hàosǔn
〖consume;waste〗消耗,减损
这么一折腾,他家的财产也就耗损殆尽了
耗资
hàozī
〖consumptionofcapitalandgoods〗耗费资财
耗资逾万
耗子
hàozi
〖mouse〗∶小家鼠
〖rat〗∶老鼠
耗子尾巴
hàoziwěiba
〖mousetail〗耗子尾巴没有多少脓血,比喻没有多大好处,不值得重视
这笔生意是耗子尾巴,人家根本没有把它看在眼里

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QDHQU 手木斜(竹)手仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄠˋ

拼音 พินอิน:

– hào

前缀: 耒=[体]耜的木柄。

字身: 毛=[体]细小而长之物。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以耒耒毛,无济于事,事倍功半也。|[体]消息音信。

体:

噩耗: 凶恶的消息。

音耗: 音信、消息。

耗子: 老鼠。

用:

消耗: 消费减少。

损耗: 损失减少。

虚耗: 浪费减少。

耗病: 疲累败坏。

耗尽: 消尽。

耗费: 消费。

耗散: 消散。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmaaws

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : hauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : haoq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ho

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ho3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hoⁿ3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : mo

越南音 เสียงเวียดนาม : haos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!