ลำดับขีดอักษร:耻【chǐ】

หมวดอักษร: 耳

ความหมายปัจจุบัน :

耻 (恥) [chǐ] ความอับอาย –> 知耻近乎勇 [zhīchǐjìnhūyǒng] ละอายใจต่อความผิด แล้วกล้าที่จะแก้ไข, 无耻 [wúchǐ] ไร้ยางอาย, 羞耻 [xiūchǐ] อับอาย

พัฒนาการตัวอักษร :chǐ
羞愧,羞辱:羞耻。雪耻。奇耻大辱。耻笑。耻骂。

笔画数:10;
部首:耳;
笔顺编号:1221112121
笔顺:横竖竖横横横竖横竖横


chǐ
【名】
(形声。从心,耳声。本义:耻辱,可耻的事情)
同本义(因声誉受损害而至的内心羞愧)〖disgrace〗
耻,辱也。——《说文》
君不使无耻。——《谷梁传·襄公二十九年》
行己有耻。——《论语》
越王苦会稽之耻。——《吕氏春秋·顺民》
而患其志行之少耻也。——《国语·越语上》
后世且行之而不知以为耻者多矣。——宋·刘开《问说》
又如:无耻(不顾(知)羞耻);羞耻(不光彩;不体面);耻心(知耻之心)
羞愧〖shame〗
坐縻廪粟而不知耻。——刘基《卖柑者言》
又如:耻愧(羞愧);耻惧(羞愧恐惧)

chǐ
【动】
羞辱;侮辱〖humiliate〗
不醉反耻。——《诗·小雅·宾之初筵》
左丘明耻之,丘亦耻之。——《论语·公冶长》
又如:耻怍(犹羞辱)
耻骨
chǐgǔ
〖pubis〗围成骨盆的不规则骨头之一,居骨盆前下方,左右各一
耻骂
chǐmà
〖abuse〗耻笑漫骂
遭人耻骂
耻辱
chǐrǔ
〖shame;disgrace;humiliation〗羞辱;侮辱
永远也洗不掉的耻辱
耻笑
chǐxiào
〖sneerat;holdsb.toridicule〗轻视和讥笑
欲收兵回,又恐被蜀兵耻笑。——《三国演义》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SJP 侧(尸)交(十)心

注音 จู้อิน:

– ㄔˇ

拼音 พินอิน:

– chǐ

前缀: 耳=[体]司听觉的器官。

字身: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]闻之而生心者,羞于人知之事也。

体:

用:

羞耻: 羞于人知之事。

因:

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : chi

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

越南音 เสียงเวียดนาม : sir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!