ลำดับขีดอักษร:耽【dān】

หมวดอักษร: 耳

ความหมายปัจจุบัน :

耽 [dān] –> 耽误 [dānwu] ล่าช้า, 耽搁 [dānge] ล่าช้า อยู่พัก

พัฒนาการตัวอักษร :dān
沉溺,入迷:耽乐。
迟延:耽误。耽搁。
笔画数:10;
部首:耳;
笔顺编号:1221114535
笔顺:横竖竖横横横捺折撇折

dān
【形】
(形声。从耳,冘(yín)声。本义:耳朵大而且下垂)同本义〖bigear〗
夸父耽耳。——《淮南子·地形》。高注:“耽耳,耳垂在肩上。”
又如:耽毵(毛长下垂纷披的样子)


dān
【动】
沉溺〖indulgein〗
于嗟女兮,无与士耽。——《诗·卫风·氓》
士之耽兮。——《诗·卫风·氓》。传:“乐也。”
妻子好合,如鼓瑟琴,兄弟既翕,和乐且耽。——《礼记》
惟耽乐之从。——《书·无逸》
耽于女乐,不顾国政,则亡国之祸也。——《韩非子·十过》
且耽田家乐。——李白《赠闾丘处士》
又如:耽着(迷恋);耽思深思,潜心研究探讨;耽乐(沈迷于享乐)
承受;担负〖takeon〗
我要及时就死,又耽不起吞金服毒的。——《红楼梦》
又如:耽险(担风险;危险);耽待(耽带。照顾,帮助;宽容;原谅;担当,承受;等候)
嗜;喜好〖bekeenon〗
你本身做亭长,耽几盏酒。——元·睢景臣《高祖还乡》
又如:耽好(特别爱好);耽志(专心致志);耽尚(爱好,尊崇);耽研(专心研究);耽意(专心)
停留;延迟〖delay;hangfire〗。如:耽搁;耽误;耽迟(耽误;迟延)
耽爱
dān’ài
〖love;bekeenon〗深爱;溺爱
耽爱书画
耽搁
dānge
〖stopover;stay〗∶停留
〖delay〗∶耽误;拖延
别耽搁时间,救伤员要紧。——《截肢和输血》
耽迷
dānmí
〖debauch,wallowin;indulge;beaddictedin;engrossoneselfin〗沉醉;沉迷
耽溺
dānnì
〖orgy;indulge;engrossoneselfin〗沉溺
耽溺于幻想之中
耽思
dānsī
〖beengrossedoneselfinthinking〗专心致志于思索
耽误
dānwu
〖delay;holdup;hangfire〗
由于某种原因而未能赶上,未能做好或未能完成
由于某种原因而使过程延长
由于措施不力或条件不充分而留下恶果
耽心
dānxīn
〖concern;feelanxious;worryabout〗同“担心”
耽延
dānyán
〖delay;loiter;wait〗延误;耽搁
耽延时日

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SJLBU 侧(尸)交(十)緃(中)月仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢ

拼音 พินอิน:

– dān

前缀: 耳=[体]司听觉的器官。

字身: 冘=[用]沈也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]耳沈迷于声,反应迟延也。

体:

用:

耽溺: 沈迷陷溺。

耽延: 沈迷迟延。

耽心: 迟延之心。

耽误: 迟延致有误。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xlcuum

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tom

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : te

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dam1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : taⁿ5

日音 เสียงญี่ปุ่น : tan

韩音 เสียงเกาหลี : tam

越南音 เสียงเวียดนาม : ddamz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!