ลำดับขีดอักษร:肚【dù】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

肚 [dù] 鱼肚白 (yú dù bái)ขาวเหมือนท้องปลา 鱼肚 (yú dù)กระเพาะปลา (yúdù)กระเพาะปลา 香肚 (xiāng dǔ)ไส้กรอกชนิดหนึ่ง ทำจากเนื้อหมู 闹肚子 (nào dù zǐ)ท้องร่วง, ท้องเดิน (nàodùzi)ท้องร่วง (nàodùzi)ท้องเสีย 腿肚子 (tuǐ dù zǐ)น่อง (tuǐdùzi)น่องขา 肚量 (dù liàng)ความสามารถในการรับประทานอาหาร,ปริมาณในการบริโภค (dùliàng)ความอดทน 肚脐 (dù qí)สะดือ (dùqí)สะดือ 肚肠 (dùcháng)ลำไส้ 肚皮 (dù pí)ท้อง (dùpí)หนังท้อง 肚带 (dù dài)สายคาดท้องม้า (dùdài)เข็มขัด” “

พัฒนาการตัวอักษร :
腹部,胸下腿上的部分,亦指人的肠胃部分:肚子。肚胁。肚皮。牵肠挂肚(挂念,不放心)。
器物下面的中心部分:炉肚儿。
圆而凸起像肚子的:腿肚子。手指头肚儿。


供食用的动物的胃:猪肚子。羊肚儿。烩肚丝。
笔画数:7;
部首:月;
笔顺编号:3511121
笔顺:撇折横横横竖横

dǔ
【名】
人和动物的胃〖tripe〗。如:猪肚;牛肚;羊肚
另见dù
肚子
dǔzi
〖stomach〗人和动物的胃
牛肚子

dù
【名】
(形声。从肉,土声。本义:人或动物的腹部)
同本义〖belly〗。如:肚喃(嘟囔);肚包(系在腹部的布袋);肚肠嫩(喻才疏学浅);肚束涤蔑(勒紧腰带);肚兜(贴身遮护胸腹的布片)
物体突起或中间鼓出的部分〖bulge〗。如:腿肚子;手指头肚儿
指思维器官〖heart〗。如:肚里明白;肚里(心中;胸中);肚里存见(私下认为);肚里打草稿(心里谋划;考虑);肚皮里蛔虫(善于迎合、猜度别人意图的人)
另见dǔ
肚肠
dùcháng
〖belly〗∶肠的通称;肚子
饿肚肠
〖heart〗∶心眼;想法
热心热肚肠
肚带
dùdài
〖bellyband;girth〗围着腹部或横过腹部的带子
把鞍子等固定在牲口背上的皮带
束在腹部的一条织物
肚量
dùliàng
〖capacityfortoleranceandforgiveness〗指度量
肚皮
dùpí
〖belly〗[方言]∶指腹部
肚脐
dùqí
〖bellybutton;navel〗肚子中间脐带脱落的地方
肚子
dùzi
〖gut〗∶腹部的俗称
〖belly〗∶圆得像人或动物肚子部分
瓶的肚子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BG 月土

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨˋ

– ㄉㄨˇ

拼音 พินอิน:

– dù

– dǔ

前缀: 肉=[体]肢体的结构。

字身: 土=[体]五行之一,其位在中。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]身体中部,指腹部也。

体:

肚子: 加子为指定词,指定腹部为物。

肚量: 腹之容量,或指人的容人之量。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xlcaax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : du

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : du3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : tou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dou2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : too2

日音 เสียงญี่ปุ่น : to

韩音 เสียงเกาหลี : du

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoox

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!