ลำดับขีดอักษร:肤【fū】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

肤 (膚) [fū] ผิวหนัง –> 皮肤科 [pífūkē] แผนกผิวหนัง, 皮肤 [pífū] ผิวหนัง, 护肤 ดูแลผิว

พัฒนาการตัวอักษร :(膚)

肉体表面的皮:皮肤。肌肤。切肤之痛。体无完肤。
表面的,浅薄的:肤浅。肤泛。
大:“薄伐猃狁,以奏肤公”(“肤公”即“大功”)。
笔画数:8;
部首:月;
笔顺编号:35111134
笔顺:撇折横横横横撇捺【名】
(形声。从肉,盧省声。本义:人的皮肤)
同本义〖skin〗
肤受之愬。——《论语·颜渊》
衣不暖肤。——《商君书·算地》
手如柔荑,肤如凝脂。——《诗·卫风·硕人》
又如:肌肤(肌肉皮肤);肤革(皮肤的表皮和真皮;外面,表面);肤不生毛(皮肤上长满了厚茧而长不出毛)
树木、果实的表皮〖bark;skin〗。如:肤部(表皮);肤果(可连皮吃的果实)
某些像皮层那样的东西〖sth.resemblingskin〗
纸光洁如玉,肤如卵膜。——宋·陈师道《后山谈丛》
又如:草皮;纸张
古代用于祭祀或供食用的肉类〖sacrificialmeat〗
麋肤,鱼醢。——《礼记》。郑玄注:“肤,切肉也。”
古代长度单位,一指为寸,四指为肤〖measureunitoflength〗。如:肤寸(古长度单位。一指宽为寸,四指宽为肤)
较短的距离〖shortdistance〗。如:肤寸之地无得
外表〖appearance〗
而短小精悍者,游侠之徒也。人何足以知之?此皆其肤也。——宋·苏轼《王定国真赞》
通“簠”(fǔ)。古祭祀燕享,以盛稻粱的器皿〖asquaregrainreceptacle〗
剥床以肤,凶。——《易·剥卦》【形】
浅薄〖superficial〗
所谓末学肤受,贵耳而贱目者也。——汉·张衡《东京赋》
又如:肤见(浅陋的见解);肤学(浅学,所学浅陋);肤俗(肤浅庸俗);肤庸(浅薄平庸);肤语(肤辞,肤浅空泛的言语)
大〖big〗
薄伐猃狁,以奏肤公。——《诗·小雅·六月》
又如:肤功(大功)
肥美,美〖beautiful〗
公孙硕肤。——《诗·豳风·狼跋》
又如:肤美(优美敏捷);肤敏(德行美好,行事敏捷)
肤皮潦草
fūpí-liáocǎo
〖cursory;casual;perfunctory〗形容不认真、不仔细,草率从事,也作“浮皮潦草”
肤浅
fūqiǎn
〖superficial;shallow;half-baked;skin-deep〗〖学识〗浅薄;〖理解〗不深刻
由于我们认识肤浅而感到生疏的宗教
肤色
fūsè
〖colorofskin〗有色人种的肤色(例如黑人的肤色)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YPWB 卜心方(田)月

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨ

拼音 พินอิน:

– fū

前缀: 月=[体]肉也。 # 编改:依《康熙字典》部首分类,原’胃’改’月’

字身: 虍=[体]老虎身上的毛纹,美丽状。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]肉上之花纹,皮也。

体:

用:

肤受: 如身体所受。

肤浅: 如皮之浅。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pyo

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu1

越南音 เสียงเวียดนาม : phuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!