ลำดับขีดอักษร:肯【kěn】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

肯 (肎) [kěn] –> 肯定 [kěndìng] แน่นอน(confirm), 再苦也肯努力。 ต่อให้ยากลำบากกว่านี้ก็ต้องเพียรพยายาม,

พัฒนาการตัวอักษร :kěn
许可,愿意:首肯(点头答应)。
骨头上附着的肉:肯綮(q塶g )(筋骨结合的地方,喻重要的关键)。中(zh恘g )肯(喻言论正中要害)。
笔画数:8;
部首:月;
笔顺编号:21212511
笔顺:竖横竖横竖折横横


kěn
【名】
(会意。小篆字形从肉,从冎(guǎ)省。本义:着骨之肉)同本义〖fleshattachedtobone〗
肎,骨间肉肎肎着也。——《说文》。俗字误作肯。
技经肯綮之未尝。——《庄子·养生主》
又如:肯綮

kěn
【动】
假借为“可”。表示应允,同意〖agree;consent〗
太后不肯。——《战国策·赵策》
留为小吏,不肯。——唐·柳宗元《童区寄传》
又如:劝说了半天,他才肯了;肯认(认可,同意);肯可(赞成,同意);肯首(点头表示同意);肯酒(允婚酒。表示女方应允亲事)
愿意,心甘情愿、乐意〖bewillingto;bereadyto〗
莫肯我顾。——《诗·魏风·硕鼠》
客肯为靖郭君末寡人乎。——《战国策·齐策》。注:“犹可也。”
不肯者,可以肯也。——《谷梁传·宣公三年》
秦王不肯击缻。——《史记·廉颇蔺相如列传》
李伶即又不肯授我。——明·清侯方域《壮悔堂文集》
大将军仁慈不肯发令。——《广东军务记》
又如:肯干;他肯吗?肯吃苦;肯心儿(心甘情愿);肯心(心甘情愿;顺心);肯道(愿意)

kěn
【副】
恰恰〖just〗。如:肯分(恰恰;凑巧)
[方言]∶表示时常、易于〖often〗
你又拿我作情,倒说我小性儿,行动肯恼。——《红楼梦》
又如:这几天肯下雨
肯板
kěnbǎn
〖slab〗从做成方的或准备锯成木板的原木上切出的不规则的边材
肯不肯
kěnbukěn
〖Areyouwillingornot?〗愿意不愿意
他肯不肯来
肯定
kěndìng
〖affirm;approve;assert〗∶对事物持确认的或赞成的态度。与“否定”相对
肯定成绩
〖bepositive;besure〗∶有把握;无疑,有信心,有理由确信
你肯定会受到欢迎
〖decide〗∶确定
他们的关系还没有肯定下来,还谈什么结婚呢
肯定
kěndìng
〖certainly;undoubtedly;definitely;surely〗毫无疑问;必定
肯定能增产
肯尼亚
Kěnníyà
〖Kenya〗肯尼亚共和国位于非洲东部,地跨赤道,东南临印度洋。面积582646平方公里,人口22397000,首都内罗毕
肯綮
kěnqìng
〖meatjoints;crux;key〗筋骨结合的地方,比喻要害或最重要的关键
深中肯綮

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YMB 卜横(一)月

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄎㄥˇ

– ㄎㄣˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)kěng

– kěn

前缀: 肉=[体]肉体。

字身: 止=[用]停住。

字源: 会意-金文

字意: [体]止于肉,紧贴着骨头的肉。|[用]感觉贴切,愿意也。

体:

用:

因:

果:

首肯: 点头同意。

组合字: 錹掯啃

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khvvyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khongx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hen

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ken3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : keeng2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khin2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kou

韩音 เสียงเกาหลี : glq

越南音 เสียงเวียดนาม : khawngr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!