ลำดับขีดอักษร:胞【bāo】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

胞 [bāo] –> 双胞胎 [shuāngbāotāi] ฝาแฝด(twins) , 五胞胎 แฝด5, 细胞 [xìbāo] เซลล์(cell)

พัฒนาการตัวอักษร :bāo
〔细胞〕生物体的基本结构和功能单位,主要由细胞核、细胞质、细胞膜等构成,有运动、营养和繁殖等机能。
同一父母所生的:胞兄。胞妹。同胞(a.同父母所生的;b.同一个国家或民族的人)。胞波(缅语同胞和亲戚的意思,缅甸人习惯用来称呼中国人,以表示亲切)。
笔画数:9;
部首:月;
笔顺编号:351135515
笔顺:撇折横横撇折折横折

bāo
【名】
(形声。从肉,包声。“包”亦兼表字义。本义:胎衣)
同本义〖afterbirth〗
胞,儿生裹也。——《说文》
同胞之徒。——《汉书·东方朔传》
善臧我儿胞。——《汉书·外戚传》
又如:胞衣地(埋胞衣的地方);胞胎(犹胞衣。常指娘胎)
同胞〖compatriot〗
【形】同父母所生者。如:胞兄弟;胞姐妹;胞叔
同一国家的人。如:港胞;同胞(同国人);难胞
细胞的简称〖cell〗。如:胞器;胞间隙
胞波
bāobō
〖compatriots;relatives〗亲戚,缅甸人民和中国人民之间的亲切称呼。由缅语音译而来,原义为同胞。是对中国人的亲切称呼
胞兄
bāoxiōng
〖elderbrotherofthesameparents〗嫡亲哥哥
同胞之徒,无所容居。——《汉书·东方朔传》
胞衣
bāoyī
〖afterbirth〗胎盘;包于胎儿体表的一层膜。也叫“衣胞”或“胎衣”,中医入药
胞族
bāozú
〖bloodclam(race)〗血缘关系很近的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BPRU 月心口仰(山)

– BPSU 月心侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠ

拼音 พินอิน:

– bāo

前缀: 肉=[体]肢体的结构。

字身: 包=[用]专容,全含。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]腹中所包者,指裹胚胎的外膜。

体:

同胞: 同一个胞膜,指同母之子女,引申为同族。

细胞: 微细的胞膜,指生命体的基本结构。

胞弟: 同胞之弟。

胞子: 隐花植物之种子。

胞兄: 同胞之兄。

胞衣: 初生儿以胞膜为衣,即胎盘。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pruu

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phrau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : baof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!