ลำดับขีดอักษร:脆【cuì】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

脆 [cuì] 酥脆 (sū cuì)กรอบ 薄脆 (báo cuì)กรอบบาง 脆骨 (cuì gǔ)กระดูกเปราะ 脆生 (cuì shēng)(ของกินบางอย่าง เช่น ผลไม้ ผักฯลฯ) กรอบ, (เสียง)แจ๋ว 脆性 (cuì xìng)1.กรอบ 2.เสียงสดใสไพเราะ 脆弱 (cuì ruò)อ่อนแอ บอบบาง”

พัฒนาการตัวอักษร :cuì
容易断,容易碎的:脆性。脆枣。脆骨。青脆爽口。脆生生。脆弱。
声音清爽(高音):脆亮。脆美。清脆悦耳。
说话做事爽利痛快:干脆。办事很脆。

笔画数:10;
部首:月;
笔顺编号:3511351355
笔顺:撇折横横撇折横撇折折


cuì
【形】
(会意。从肉,绝省声。本义:易折断)
同本义〖brittle;fragile〗
其脃易泮。——《老子》
脃薄。——《后汉书·许荆传》
华而不实,脆而不坚。——毛泽东《改造我们的学习》
又如:脆断(脆而折断);脆薄(不坚牢);脆帮根儿咬(比喻做事应抓住主要矛盾);脆促(生命脆弱而短暂)
鲜嫩爽口的〖crisp〗。如:这种苹果又甜又脆;脆生生(松脆。多指食物)
声音清爽(高音);清脆〖clearandmelodious〗。如:听她的嗓音多脆!脆生生(清脆悦耳)
[方言]∶说话做事爽利痛快的〖clear-out;straightforward〗。如:干脆(直截了当;爽快);脆快
脆绷
cuìbēng
〖crisp〗〖口〗∶硬而易碎的
这瓜吃起来挺脆绷
〖clearandmelodious〗∶〖声音〗清脆
他讲话的声音挺脆绷
脆变
cuìbiàn
〖embrittlement〗金属或塑料减少或失去延性的过程
脆骨
cuìgǔ
〖gristle(asfood)〗动物的软骨作为食品时叫脆骨
脆化
cuìhuà
〖embrittle〗使金属或塑料变脆
脆亮
cuìliàng
〖clearandloud〗清脆而响亮
一声高亢脆亮的叫板,顿时把观众引入了一种深沉苍凉的境界
脆嫩
cuìnèn
〖crispandtender〗脆生而嫩
绿豆芽洁白脆嫩
脆弱
cuìruò
〖fragile;delicate〗不坚强;不稳固
她身体脆弱,干不了重活
脆爽
cuìshuǎng
〖crispandrefreshing〗∶〖食物〗酥脆爽口
饼干脆爽可口
〖clearandsharp〗∶〖声音〗清脆爽朗
脆爽地回答
脆响
cuìxiǎng
〖clearandcrisp〗〖声音〗∶清脆响亮
巴掌拍得脆响
脆性
cuìxìng
〖brittleness〗
物体受拉力或冲击时,容易破碎的性质
材料在断裂前未觉察到的塑性变形的性质
〖shortness〗∶金属变脆的形式,分为热脆或冷脆,以标志发生脆化的温度范围

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BNMU 月钩(弓)横(一)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– cuì

前缀: 肉=[体]肢体的结构。

字身: 危=[用]有害,濒于死亡。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]体危,易断、易碎的物性。

体:

用:

清脆: 易碎之物,其音必短而明确,故指声音。

干脆: 干且脆,一碰就碎,指人之态度,说一不二。

脆弱: 易碎且弱。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shods

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chyed

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshoe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ce

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cui3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshui3

日音 เสียงญี่ปุ่น : sei

韩音 เสียงเกาหลี : cui

越南音 เสียงเวียดนาม : thuys

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!