ลำดับขีดอักษร:脊【jí】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

脊 [jǐ] กระดูกสันหลัง –> 脊椎 [jǐzhuī] กระดูกสันหลัง, 脊梁 [jǐliáng] สันหลัง, 屋脊 [wūjǐ] สันของหลังคา

พัฒนาการตัวอักษร :
人和动物背上中间的骨头:脊椎。脊髓。脊柱。脊梁。脊背。脊椎动物。
中间高起的部分:山脊。屋脊。书脊。
笔画数:10;
部首:月;
笔顺编号:4134342511
笔顺:捺横撇捺撇捺竖折横横

jǐ
【名】
(本义:背中间的骨头)
同本义〖spine〗
脊,背吕也。——《说文》
举肺脊。——《仪礼·特性礼》
坎为美脊。——《易·说卦传》
或碎脑以折脊。——李白《大猎赋》
又如:脊杖(在罪犯脊背上施加的杖刑);脊令(脊令原。即“鹡鸰”,水鸟名。常比喻兄弟,或兄弟友爱,急难相顾)
物体上像脊梁骨似的隆起部分〖backbone〗。如:山脊;屋脊;脊封(书脊上的封皮)
理,条理〖reason〗
有伦有脊。——《诗·小雅·正月》
脊背
jǐbèi
〖back〗人或其他脊椎动物的背部
脊骨
jǐgǔ
〖back〗∶人体背部的脊椎骨
折断你的脊骨
〖chine〗
人或动物的后背或脊柱
动物的一片背骨,并带有邻近部分,切下来用于烹饪
脊肋
jǐlèi
〖ridgerib〗标明穹隆脊的肋
脊梁
jǐliáng
〖back〗[方言]∶脊背
脊梁骨
脊梁骨
jǐliánggǔ
〖spine〗[方言]∶脊柱
脊髓
jǐsuǐ
〖spinalcord〗人和脊椎动物中枢神经系统的一部分,在脊椎内,两旁分出许多对神经到躯干和肢体的各个部位
脊线
jǐxiàn
〖ridgeline〗∶标志或沿脊顶延伸的线
〖crestline〗∶见“峰线”
脊柱
jǐzhù
〖spinalcolumn;spine〗人和脊椎动物背部的主要骨架,由许多块椎骨构成
脊椎
jǐzhuī
〖spinalcolumn;spine〗∶脊柱
〖vertebra(pl.vertebrae)〗∶椎骨
脊椎骨
jǐzhuīgǔ
〖vertebra(pl.vertebrae)〗椎骨
脊椎炎
jǐzhuīyán
〖spondylitis〗脊椎骨的炎症
结核性脊椎炎

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FCB 火金月

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄐㄧˊ

– ㄐㄧˇ

拼音 พินอิน:

– (又音)jí

– jǐ

前缀: 冫人冫=[体]象背上的骨节之形。

字身: 肉=[体]肢体的结构。

字源: 会意-金文

字意: [体]背吕也,手足所不及处。引申为物体中央细长高起的部份。

体:

山脊: 山脉中央高起处。

脊髓: 脊骨之髓。

脊椎: 如椎状之脊骨。

脊柱: 连续的脊骨如柱。

脊梁: 连续的脊骨如梁。

用:

因:

果:

组合字: 膌塉瘠蹐

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xseg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : zit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zek

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zig4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : seki

韩音 เสียงเกาหลี : ceg

越南音 เสียงเวียดนาม : tichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!