ลำดับขีดอักษร:腐【fǔ】

หมวดอักษร: 肉

ความหมายปัจจุบัน :

腐 [fǔ] เน่าเปื่อย,เต้าหู้ –> 腐烂 [fǔlàn] เน่าเปื่อย/เน่าเสีย, 豆腐 [dòufu] เต้าหู้, 腐乳 [fǔrǔ] เต้าหู้ยี้, 腐臭 [fǔchòu] เน่าเหม็น, 臭豆腐 [chòudòufu] เต้าหู้เหม็น, 吃豆腐 [chīdòufu] แต๊ะอั๋ง

พัฒนาการตัวอักษร :
朽烂,变质:腐烂。腐朽。腐败。腐化。腐蚀。腐臭。陈腐。流水不腐。
思想陈旧过时:腐旧。腐儒。迂腐。
某些豆制食品:豆腐(“腐”读轻声)。腐乳。腐竹。
古代指施以宫刑:腐刑。
笔画数:14;
部首:肉;
笔顺编号:41332124253434
笔顺:捺横撇撇竖横竖捺竖折撇捺撇捺


【动】
(形声。从肉,府声。本义:腐烂变质)
同本义〖rot;becomeputrid;corrupt〗
腐,烂也。——《说文》
腐,败也。——《广雅》
人死,五藏腐朽。——汉·王充《论衡·订鬼篇》
流水不腐。——《吕氏春秋·尽数》
肉腐出虫,鱼枯生蠹。——《荀子·劝学》
又如:腐散(腐烂消散);腐坏(腐烂损坏);腐秽(腐烂肮脏);腐浊(腐臭浑浊)
通“拊”。拍;击〖clap〗
此臣之日夜切齿腐心也,乃今得闻教!——《史记·刺客传》


【形】
指思想或文章陈旧、古板〖pedant;stale〗
为天下安用腐儒?——《史记·黥布列传》
又如:腐板(迂腐古板);腐俗(陈腐庸俗);腐音(陈腐的音调);腐局(陈腐的观念)
气味恶臭〖ofrottensmell〗
流水不腐。——《吕氏春秋·尽数》


【名】
豆腐的省称〖shortforbeancurd〗。如:腐衣(豆腐衣);腐竹
宫刑〖castration〗
死罪欲腐者许之。——《汉书·景帝纪》。注:“宫刑也。”
又如:腐史(指《史记》。因作者司马迁是在受了腐刑的情况下完成这本书的);腐夫(宦官,太监。即受宫刑的人);腐罪(应受腐刑之罪);腐身(遭受腐刑的身躯);腐庸(指太监。太监腐身而为庸仆。故称);腐人(因受刑或饥寒而死于监狱的人)
腐败
fǔbài
〖putrid;rotten;corroded;stale〗∶物体腐烂
腐败食物
〖corrupt;demoralized;depraved〗∶行为堕落的
腐败行为
〖decayed〗∶〖制度、组织、机构、措施等〗混乱、黑暗
政治腐败
腐臭
fǔchòu
〖gooff〗变坏,腐坏
池水腐臭
腐臭
fǔchòu
〖rottensmell〗腐烂并有臭味
沤肥坑里冒出腐臭的气味
腐化
fǔhuà
〖deprave;degenerate〗有机体腐烂。借喻思想行为变坏
腐烂
fǔlàn
〖rot〗
烂掉,朽坏
首先腐烂掉的是绸缎
有机体由于微生物的滋生而破坏
尸体已开始腐烂
腐儒
fǔrú
〖pedanticscholar;pedant〗迂腐的儒生,只知读书,不通世事
上折隨何之功,谓何为腐儒。——《史记·黥布列传》
腐乳
fǔrǔ
〖fermentedbeancurd〗豆腐发酵酱制的佐餐小菜
腐蚀
fǔshí
〖corrode;etch〗∶由化学或由化学作用使物体消耗或破坏(例如铁在大气中的生锈)
〖corrupt〗∶使人在坏的思想、坏行为等因素影响下堕落
注意不要让她腐蚀他
腐蚀剂
fǔshíjì
〖etchant;corrodent;corrosive〗∶一种在蚀刻中用的试剂(如一种稀酸溶液)
〖poison〗∶使别的东西败坏、腐蚀、堕落的东西
腐熟
fǔshú
〖becomethoroughlydecomposed〗茎、叶、秆等难分解有机物经发酵腐烂成有效肥分和腐殖质的过程
腐鼠
fǔshǔ
〖rottenrat〗腐烂的死老鼠,喻毫无价值的东西
视兆人万姓崩溃之血肉,曾不异夫腐鼠。——清·黄宗羲《原君》
腐刑
fǔxíng
〖castration〗破坏男子生殖器和女子生殖机能的酷刑
太史公受腐刑而有《史记》,盖发郁闷之愁也
腐朽
fǔxiǔ
〖decadent;degenerate〗∶比喻思想陈腐、生活堕落或制度败坏
腐朽庸俗的作风
〖rotten〗∶木料等含有纤维的物质由于长时期的风吹、雨打或微生物的侵害而朽烂的
〖decrepit〗∶衰老的,老朽的
腐朽的君主政体
腐殖土
fǔzhítǔ
〖humussoil〗主要由腐烂的植物物质(如落叶)组成的一层混合物
腐殖质
fǔzhízhì
〖humus〗土壤中细小的无生命有机物,由动植物遗体被微生物分解而成
腐竹
fǔzhú
〖driedbeanmilkcreamintightrolls〗干豆腐皮卷成的条状食物

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IOIB 点(戈)人点(戈)月

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˇ

拼音 พินอิน:

– fǔ

前缀: 肉=[体]食肉。

字身: 府=[体]官邸。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]官府多浪费,府中之肉,常陈旧败坏。

体:

腐刑: 古代去势之刑。

腐肉: 败坏之肉。

腐儒: 陈旧之儒。

用:

陈腐: 陈旧败坏。

腐败: 陈旧败坏。

腐朽: 陈旧朽坏。

腐蚀: 败坏蛀蚀。

腐化: 败坏化。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : box

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hu2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : hur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!