ลำดับขีดอักษร:腹【fù】

หมวดอักษร: 月

ความหมายปัจจุบัน :

腹 [fù] ท้อง –> 腹腔 [fùqiāng] ช่องท้อง, 腹面 [fùmiàn] หน้าท้อง

พัฒนาการตัวอักษร :
一般指人和脊椎动物躯干的一部分,介于胸和骨盆之间,包括“腹壁”、“腹腔”及内脏(通常称“肚子”):腹部。腹膜。腹水。腹泻。腹疾。心腹(喻极亲近的人)。腹稿。腹诽(指口里不说而心里不以为然。亦作“腹非”)。遗腹子。
喻地区的前部、内部或中部:腹地。腹背受敌。
厚:“(冬季之月)冰方盛,水泽腹坚,命取冰。”
怀抱:“出入腹我。”

笔画数:13;
部首:月;
笔顺编号:3511312511354
笔顺:撇折横横撇横竖折横横撇折捺


【名】
(形声。从肉,复声。此为后起形声字,初文应即“畐”(fú)字,象人腹部之形。本义:肚子)
同本义〖abdomen;stomach;belly〗
腹,厚也。——《说文》。按,脐上下两旁也。
坤为腹。——《易·说卦传》
入于左腹。——《易·明夷》
腹者至阴之所居。——《素问·评热病论》
自脐以下曰水腹。——《释名》
腹饥不得食。——晁错《论贵粟疏》
又如:腹痛(肚子痛);腹肠(肚肠,肚子);腹围(腰带);腹如垂瓠(形容肚皮松瘪难看);腹便便(形容肚子肥满)
比喻中央部分〖centre〗。如:腹城(内地的城);腹居郡(位于中心地区的郡县);腹腴(内地富饶之区);腹民(内地的居民)
内心〖heart〗
腹诽而心谤。——《汉书·灌夫传》
又如:腹诽(口里不说,心里不以为然);腹记(暗记在心);腹热(内心焦急);腹悲(心里暗悲);腹咏(内心歌咏);腹咒(心中咒骂)


【形】
厚〖thick〗。如:腹坚(谓冰结得既厚且坚)


【动】
怀抱〖embrace〗
先妣出入操作必腹之。——方苞《王处士墓表》
容纳〖contain〗
巴蛇腹象,足觌厥大。——柳宗元《天对》
腹背受敌
fùbèi-shòudí
〖beattackedfrontandrear;besurroundedbackandbelly;besurroundedbytheenemyatthefrontandrear〗前面后背受到敌人夹击
今则脊尾俱摇,腹背受敌,旧地皆失。——《挥麈三录》引王襄檄文
腹部
fùbù
〖abdomen;stomach〗身体内包含胃的部分
腹部疡肿
腹地
fùdì
〖hinterland〗
中心一带的地区;内地
港口集散物资的地域叫做这个港口的腹地
腹稿
fùgǎo
〖draftworkedoutinone’smind〗内心酝酿成熟以供表达的诗文构想
腹肌
fùjī
〖abdominalmuscles〗腹腔前壁及侧壁的肌肉,由3块扁平肌肉构成
腹膜
fùmó
〖peritoneum;peritonaeum〗光滑半透明的浆膜,衬在哺乳动物腹腔中,并向内返折覆盖腹腔和盆腔的脏器
腹腔
fùqiāng
〖abdominalcavity〗躯干腹部的腔,内衬腹膜,由体壁、横膈膜和盆底围成,其内容纳胃、小肠、肝和其他内脏器官
腹水
fùshuǐ
〖ascites;asciticfluid〗∶腹腔内不正常地积聚浆液
〖water-belly〗∶家畜或家禽的腹水病(ascites)
腹泻
fùxiè
〖diarrhea;diarrhoea〗由于感染、发酵或中毒的原因或生理性紊乱而引起不正常的肠内容物(多少像液状)频繁排出
腹议
fùyì
〖unvoicedcriticism〗嘴上没说出,心里对人有看法

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BOAE 月人日水

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

拼音 พินอิน:

– fù

前缀: 肉=[体]肢体的结构。

字身: 复=[用]重复。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]体内重复包藏诸多器官而肉厚之处。

体:

心腹: 心与腹为人不可缺者,故指最信任之人。

腹地: 最重要的地方。

腹稿: 重要的文稿,指尚在深思的文稿。

腹背: 指正面与背面。

腹部: 系统正面重要的部位,人体则为肚子上。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pug

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : piuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : foq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : buk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fuk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pak4

日音 เสียงญี่ปุ่น : huku

韩音 เสียงเกาหลี : bog

越南音 เสียงเวียดนาม : phucs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!