ลำดับขีดอักษร:舅【jiù】

หมวดอักษร: 臼

ความหมายปัจจุบัน :

舅 [jiù] ลุง –> 舅舅 [jiùjiu] ลุง

พัฒนาการตัวอักษร :jiù
母亲的弟兄:舅舅。舅父。舅母。
妻的弟兄:妻舅。
古代称丈夫的父亲:舅姑(公婆)。“昔者吾舅死于虎”。
古代帝王称异姓大邦诸侯为“伯舅”,异姓小邦诸侯为“叔舅”。诸侯亦称异姓大夫为“舅”。
mother’s brother
笔画数:13;
部首:臼;
笔顺编号:3215112512153
笔顺:撇竖横折横横竖折横竖横折撇

jiù
【名】
(形声。从男,臼声。本义:舅父,指母之兄或弟)
同本义〖mother’sbrother〗
母之兄、弟。妻之父为外舅,从男,臼声。凡异姓之称,不得称父,则舅之。——《说文》
王之元舅。——《诗·大雅·崧高》
于舅家见。——宋·王安石《伤仲永》
复到舅家。
又如:舅氏(对舅的尊称);舅公(父亲的舅父);舅弟(舅父的儿子,年纪小于自己的。即表弟);舅兄(舅父之子年长于己者)
妻的弟或兄〖wife’sbrother〗。如:妻舅;小舅子
〖古〗∶古代称丈夫的父亲〖husband’sfather〗
舅在则君舅,舅没则曰先舅。——朱骏声《说文通训定声》
吾舅死于虎。——《礼记·檀弓》
又如:舅姑(公婆)
称妻之父〖wife’sfather〗
婿亲迎,见于舅姑。——《礼记·坊记》
古时天子称异姓大邦诸侯为伯舅,异姓小邦诸侯为叔舅。又诸侯称异姓大夫为舅〖dukes〗
小邦则曰叔舅。——《仪礼·觐礼》
使孔赐伯舅胙。——《左传·僖公九年》
舅父
jiùfù
〖mother’sbrother〗母亲的兄弟
舅姑
jiùgū
〖husband’sfatherandmother〗公婆
汝虽不识舅姑,可同汝夫前去祭拜。——《全图绣像三国演义》
诉于舅姑。——唐·李朝威《柳毅传》
舅姑爱其子。
得罪舅姑。
舅姑毁黜。
舅舅
jiùjiu
〖mother’sbrother;uncle〗〖口〗∶即“舅父”,母亲的兄弟
舅妈
jiùmā
〖aunt〗母亲兄弟的妻子
舅母
jiùmǔ
〖wifeofmother’sbrother〗舅母亲。舅父的妻子,亦见“舅妈”
舅嫂
jiùsǎo
〖wifeofwife’sbrother〗〖口〗∶妻子的弟兄的妻子
舅子
jiùzi
〖wife’sbrother;brother-in-law〗〖口〗∶妻子的兄弟

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HXWKS 斜(竹)难方(田)叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡˋ

拼音 พินอิน:

– jiù

前缀: 男=[体]男子。

字身: 臼=[用]舂。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]米从臼出,人由母生,母之兄弟为男,故称。

体:

舅舅: 母之兄弟。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gu6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ku6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kiu

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : caauj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!