ลำดับขีดอักษร:般【bān】

หมวดอักษร: 舟

ความหมายปัจจุบัน :

般 [bān] ประเภท –> 一般 [yìbān] โดยทั่วไป/ปกติ เช่น 1.周末我一般在家读书。 ปกติวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันอยู่บ้านอ่านหนังสือ 2.我一般晚上在家。 ปกติฉันจะอยู่บ้านตอนค่ำ 3.银行一般 15.30 点关门。 โดยทั่วไปธนาคารจะปิดตอน 15.30 นาฬิกา

พัฒนาการตัวอักษร :bān
样,种,类:这般。那般。百般。般配。暴风雨般的掌声。
古同“班”,散布,分布。
同“搬”。
笔画数:10;
部首:舟;
笔顺编号:3354143554
笔顺:撇撇折捺横捺撇折折捺

bān
【量】
种,类〖kind;sort〗
草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。——唐·韩愈《晚春》
又如:这般东西;百般劝解;般般(种种;样样;件件)

bān
【动】
通“搬”。搬运〖move;remove〗
般,运也。——《玉篇》
自行般运出卖以办岁计。——《资治通鉴》
又如:般运(搬担。搬运);般剥(搬运,驳运)
通“班”。布,颁布〖issue;promulgate〗
灵之来,神哉沛,先以雨,般裔裔。——《汉书·礼乐志》
用同“搬”〖sow;play〗。如:般弄(搬弄。捉弄;摆布);般演(搬演。用戏剧或其他文艺形式表现某件事实或故事)

bān
【形】
通“斑”。斑纹〖mottled〗
马黑脊而般臂蝼。——《周礼·内饔》
般般之兽。——《史记·司马相如传》。索隐:“般般,文采之貌也。”
另见bō;pán
般般件件
bānbānjiànjiàn
〖various〗各式各样
奇花般般件件
般配
bānpèi
〖match〗∶结亲的双方相称
〖suit〗∶人的身分跟衣着、住所等相称

bō
另见bān;pán
般若
bōrě
〖prajna;wisdom〗智慧。佛教用语。通过直觉的洞察所获得的先验的智慧或最高的知识

pán
【名】
大船〖bigship〗
般,大船也。——《玉篇》
水边的高地〖highlandinwaterside〗
般,水涯堆也。——《汉书音义》
通“鞶”。囊〖bag〗
诸母般。——《谷梁传》。范宁注:“般,囊也。所以盛朝夕所须。”

pán
【形】
快乐;游乐〖joyful〗。如:般逸(逸乐);般游(游乐)
大〖big;great〗
般,大也。——《广雅》
般乐怠敖,是自求祸也。——《孟子·公孙丑上》
般乐饮酒。——《孟子·尽心下》
又如:般乐(大肆作乐)
用同“蟠”。曲〖bent〗。如:般伏(犹盘伏,屈身向下,一种行礼的动作);般旋(盘旋。古人行礼时的一种动作姿势;也指留连,盘桓);般辟(盘旋进退。古代行礼时的一种动作姿态)

pán
【动】
旋转〖revolve〗。如:般还(退缩旋转貌。古人受拜时退缩转身以示谦让的一种动作)
徘徊〖paceupanddown〗。如:般桓(盘桓。徘徊,逗留)
相连〖connect〗
游玩;旅行〖travel〗。如:般费(盘费。路费)
仔细查问或清点〖check〗。如:般量(清查盘点)
另见bān;bō
般缠
pánchan
〖travellingexpenses〗盘缠,路费
般乐
pánlè
〖play〗游乐;玩乐

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HYHNE 斜(竹)卜斜(竹)钩(弓)水

注音 จู้อิน:

– ㄆㄢˊ

– ㄅㄢ

– ㄅㄛ

拼音 พินอิน:

– pán

– bān

– bō

前缀: 舟=[体]船。

字身: 殳=[用]手执兵器,随器而动状。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]船随殳而动,移也。|[体]各式各样之种类。

体:

诸般: 诸多之种类。

用:

因:

般师: 搬移军师,指退回原地。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : buan

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ban

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : buan1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : puaⁿ1

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!