ลำดับขีดอักษร:舰【jiàn】

หมวดอักษร: 舟

ความหมายปัจจุบัน :

舰 (艦) [jiàn] เรือรบ(warship) –> 舰船 [jiànchuán] เรือรบ, 战舰 [zhànjiàn] เรือรบ,航空母舰 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน

พัฒนาการตัวอักษร :(艦)
jiàn
战船:军舰。舰队。舰位。舰桥。舰艇。
笔画数:10;
部首:舟;
笔顺编号:3354142535
笔顺:撇撇折捺横捺竖折撇折


jiàn
【名】
(形声。从舟,监声。本义:大型的战船)
同本义〖warship〗
舰,版屋舟。——《玉篇》
舰,御敌船
舳舻千里,前驱不过百舰。——《文选·陆机·辨亡论下》
方连船舰。——《资治通鉴》
十舰最著前。
北舰十余里。——宋·文天祥《【指南录】后序》
又如:巡洋舰;驱逐舰;航空母舰;舰户(船舰的门户)
任何大型的航海的船只〖ship〗。如:主力舰;旗舰;军舰
用桨、橹、帆或动力推进的有甲板或没有甲板的军用小船〖boat〗。如:炮舰
舰船
jiànchuán
〖ship〗军用和民用船只
舰队
jiànduì
〖fleet;armada;navelfleet;navalforce;navalsquadron〗
承担某一战略海区作战任务的海军兵力
南海舰队
根据需要,由几艘舰艇临时组成的编队
特混舰队
舰炮
jiànpào
〖chasegun〗设在军舰首部或尾部用于袭击敌方的火炮
舰日
jiànrì
〖day/ship〗军舰在海上行动时,每天称为一个舰日
舰艇
jiàntǐng
〖warship;navalshipsandboats;navalvesels〗指各种军用船只
舰只
jiànzhī
〖navalvessel〗舰(总称)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HYSIT 斜(竹)卜侧(尸)点(戈)并(廿)

– HYSMT 斜(竹)卜侧(尸)横(一)并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 舟=[体]船。

字身: 监=[用]监视。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]能监视敌军之战船。

体:

军舰: 军用战船。

舰队: 军用船队。

舰长: 军用船之长官。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : hamj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!