ลำดับขีดอักษร:舱【cāng】

หมวดอักษร: 舟

ความหมายปัจจุบัน :

舱 (艙) [cāng] ห้องในเรือ,ห้องในเครื่องบิน –> 经济舱 [jīngjìcāng] ชั้นประหยัด(Economy Class), 商务舱[shāngwùcāng] ชั้นธุรกิจ(Business class), 头等舱 [tóuděngcāng] ชันหนึ่ง(First Class), 机舱 [jīcāng] ห้องผู้โดยสาร

พัฒนาการตัวอักษร :(艙)
cāng
船或飞机的内部:客舱。货舱。前舱。底舱。舱位。舱室。船舱。机舱。
笔画数:10;
部首:舟;
笔顺编号:3354143455
笔顺:撇撇折捺横捺撇捺折折


cāng
【名】
(形声。从舟,仓声。本义:船上居人置物的部位)
船或飞机中分隔开来载人或装东西的部分〖cabin〗
中轩敞者为舱。——明·魏学洢《核舟记》
又如:客舱
构成宇宙飞船整体结构的一部分的一个独立单元〖module〗。如:指挥舱
船上用来盛水、油或液体的分隔仓柜〖tank〗
舱口
cāngkǒu
〖hatch〗∶能垂直进入船舱的门或格子盖
〖hatchway〗∶供出入舱室或贮藏室的船舱开口,特指船舶甲板之间的通道口
舱面
cāngmiàn
〖deck〗∶见“甲板”
〖topside〗∶主甲板之上而且常指桅杆索具之下的船的那一部分——区别于船舷
舱位
cāngwèi
〖cabinseatorberth;shippingberth〗舱内的铺位或座位

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HYOIR 斜(竹)卜人点(戈)口

注音 จู้อิน:

– ㄘㄤ

拼音 พินอิน:

– cāng

前缀: 舟=[体]船。

字身: 仓=[体]藏物之处。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]船只可贮物或住人处。

体:

船舱: 船中的房间。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!