ลำดับขีดอักษร:艾【ài】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

艾 [ài] –> 合艾 [Héài] หาดใหญ่ 艾滋病 [Àizībìng] โรคเอดส์

พัฒนาการตัวอักษร :


ài
多年生草本植物,嫩叶可食,老叶制成绒,供针灸用:艾子。艾蒿。艾绒。
止,绝:方兴未艾。
美好:少(sh刼 )艾(年轻美好的女子)。
姓。
笔画数:5;
部首:艹;
笔顺编号:12234
笔顺:横竖竖撇捺

ài
【名】
(形声。本义:草名)
即艾蒿〖Argywormwood;mugwortwormwood〗。一种菊科的多年生草本植物(Artemisiaargyi),叶制成艾绒,供针灸用
艾,冰台也。——《说文》
削冰令圆举以向日,干艾于后,承其景则得火,故曰冰台。——《博物志》
彼采艾兮,一日不见,如三岁兮。——《诗·王风·采葛》
求三年之艾也。——《孟子》。
又如:艾人(用艾草结成的草人。旧俗在端午节以艾人悬挂于门上,可以避邪除毒)
老年,对老年人的敬称〖theold〗
有幼、壮、艾之期。——刘禹锡《送鸿举师游江南引》
五十曰艾,服官政。——《礼记》。郑玄注:“艾,老也。”
搜索稚与艾,惟存跛无目。——梅尧臣《田家语》。
又如:艾老(五十岁以上的老人)
漂亮的人〖handsomeman;prettygirl;beanlty〗
国君好艾(此指男色),大夫殆。——《国语·晋语》
积得些金帛,娶了些娇艾。——《桃花扇》。
又如:艾色(美丽;漂亮。多指女色)
小人〖personoflowposition〗
何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也。——屈原《离骚》


ài
【形】
老〖old〗
既定尔娄猪,盍归吾艾豭?——《左传·定公十四年》。
又如:艾孀(老寡妇);艾孀(老公猪)
艾草的颜色。即苍白色或绿色〖pale〗
赐驳犀具剑、佩刀、紫艾绶、玉玦各一。——《后汉书·冯鲂传》。
又如:艾绶(绿色的印绶);艾孀(年老的寡妇)

ài
【动】
终止,断绝〖end;stop〗
夜如何其?夜未艾。——《诗·小雅·庭燎》
一旦运穷福艾。——明·刘基《苦斋记》。
又如:艾命(舍弃生命);艾艾(说话结结巴巴。形容口吃的样子);方兴未艾(正在发展,一时不会停止)
另见yì
艾绒
àiróng
〖moxa〗中国、日本民间医药用于灸疗的艾制细丝
艾滋病
àizībìng
〖acquiredimmunodeficiencysyndrome,AIDS〗后天性免疫缺陷综合征。患病者细胞免疫功能不全,很容易感染上对一般免疫系统正常的人毫无危险的疾病。病原体为人免疫缺陷病毒(HIV),通过性交、血液及血液制剂等途径传播


【动】
通“刈”。刈割;斩除〖mow;cut;reap〗
一年不艾,而百姓饥。——《谷梁传·庄公二十八年》
又如:艾命(舍生;捐躯)
通“乂”。治理;安定〖manage;redress;stabilize〗
或肃或艾。——《诗·小雅·小旻》
海内艾安,府库充实。——《汉书》
又如:艾安(民生安定,宇内承平)
另见ài

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yaads

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ngad

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : nge

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngie

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hian7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : gai7

日音 เสียงญี่ปุ่น : gai

韩音 เสียงเกาหลี : qai

越南音 เสียงเวียดนาม : ngair

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!