ลำดับขีดอักษร:芳【fāng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

芳 [fāng] –> 芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอม/หอมหวล

พัฒนาการตัวอักษร :fāng
花草的香气:芳香。芳草。芳菲(a.花草的香气;b.指花草)。芳馥。芳馨。芬芳。
喻美好的:芳名。芳龄(年龄,用于少女)。芳姿(美好的姿态,用于少女)。芳邻(关系融洽的邻居,用作敬辞)。流芳百世。
花卉:群芳竞艳。芳时(花盛时节)。
笔画数:7;
部首:艹;
笔顺编号:1224153
笔顺:横竖竖捺横折撇

fāng
【名】
(形声。从艸,方声。本义:花草)
同本义〖fragrantgrass〗
野芳发而幽香。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
又如:芳芷(香草名);芳苓(芳荃。香草名);芳草(香草)
香气〖aroma;fragrance〗
芳,草香也。——《说文》
芳菲菲其弥章。——《楚辞·离骚》。注:“香貌。”
兰芝以芳未尝见霜。——《淮南子·说林》
芳与泽其杂糅兮。——《楚辞·离骚》
兰有莠兮菊有芳。——汉武帝《秋风辞》
指春天〖spring〗。如:芳林(春日的树林);芳春(春天);芳信(春暖花开的讯息);芳草(春草,比喻忠贞贤德的人);芳岁(春天)
指女子〖woman〗。如:芳卿(对女子的爱称);芳尘(指女子的步履);芳魄(美人的魂魄)
比喻美名或美德〖goodname〗
昭示来世,垂芳后昆。——汉·蔡邕《刘镇南碑》
又如:芳尘(比喻美好的名声或风气);芳风(美好的风尚和教化;亦指美誉)流芳百世
喻有贤德的人〖sage〗
腥臊并御,芳不得薄兮。——《楚辞·屈原·涉江》
又如:芳躅(前贤的遗迹);芳规(前贤的遗规);芳魂(志行高尚者的灵魂);芳迹(前贤的行迹)
通“房”。子房〖ovary〗
穗钜而芳夺。——《吕氏春秋》
通“旁”(páng)。侧,边〖side〗
陕之芳七施,七七四十九尺,而至於泉。——《管子·地员》

fāng
【形】
香,气味美好〖aromatic;fragrant〗
芳草发狂。——《素问·腹中论》
和致芳些。——《楚辞·大招》
鼓芳风以扇游尘。——《谷梁传序》
芳草鲜美,落英缤纷。——晋·陶渊明《桃花源记》
芳草萋萋鹦鹉洲。——唐·崔颢《黄鹤楼》
又如:芳兰竟体(通体芳香。比喻举止闲雅,超凡脱俗);芳芽(香茗);芳旨(香美之味);芳苾(芬芳);芳茗(香茶)
美好〖good〗
其志洁,故其称物芳。——《史记·屈原贾生列传》
曾经学舞度芳年。——卢照邻《长安古意》
又如:流芳百世;芳序(良辰,美好的时光);芳誉(好名声);芳风(雅正的音乐;美好的文章)
对人的敬称,美称〖esteemed〗
原来今日也是姐姐的芳诞。——《红楼梦》
又如:芳范(对女性容貌的美称);芳魂(敬称别人的灵魂);芳札(敬称他人的书信。也称芳讯,芳翰);芳信(敬称他人的书信)
芳菲
fāngfēi
〖fragranceofflowersandgrass〗∶花草香美的样子
〖flowersandgrass〗∶芳香的花草
人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。——宋·沈括《梦溪笔谈》
芳烈
fāngliè
〖richfragrance〗∶香味浓郁
〖virtuousaccomplishment〗∶美好的事迹或名声
芳龄
fānglíng
〖yourage〗女子的年龄,一般用于年轻女子
芳名
fāngmíng
〖female’sname〗∶敬辞,称年轻女子的名字
〖goodreputation〗∶美好的名声
芳名永垂
芳年
fāngnián
〖gloriouslife〗美好的年龄,指青春时期
芳香
fāngxiāng
〖fragrance;aromatic;sweet-smelling〗花草等的香气
从牛轭湖吹来的和风带来了花园的芳香
芳心
fāngxīn
〖feelingsofayoungwoman〗指女子的心境
芳泽
fāngzé
〖aroma〗古代妇女润发的芳香油,泛指香气
施芳泽,正蛾眉。——《列子·周穆王》
芳姿
fāngzī
〖prettyposture〗指女子美丽的姿容

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TYHS 并(廿)卜斜(竹)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄤ

拼音 พินอิน:

– fāng

前缀: 花=[体]显花植物的生殖器官,美丽多采。

字身: 方=[体]放也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]花之放,香气也,美好。|[体]可爱的女子。

体:

用:

流芳: 流传美好。

芳名: 美名。

芳香: 美香。

芳泽: 美好泽被,可亲可爱者。

芳卿: 美卿。

芳心: 可爱女子之心。

芳草: 香草。

芳龄: 女子之年龄。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phyang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : faon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phang1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : phuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!