ลำดับขีดอักษร:范【fàn】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

范 (範) [fàn] แบบอย่าง, ขอบเขต –> 模范 [mófàn] เป็นแบบอย่าง, 范围 [fànwéi] ขอบเขต

พัฒนาการตัวอักษร :(範)
fàn
模子:铜范。铁范。
榜样:模范。典范。
一定界限:范围。范畴(a.类型;范围;b.概念性最高的基本概念,如“化合”、“分解”是化学的范畴;“矛盾”、“质”和“量”等是哲学的范畴)。规范。
限制:防范。
姓。
笔画数:8;
部首:艹;
笔顺编号:12244155
笔顺:横竖竖捺捺横折折


fàn
【名】
(形声。从车,笵(fàn)省声。本义:古代遇大事出车,先辗过祭坛及祭牲的一种祭祀活动,祭路神)
同本义〖aceremonyofsacrificetotheRoadGod〗
假借为笵。法则〖rule〗
範,法也。範,常也。——《尔雅》
吾为之範我驰驱。——《孟子》。注:“法也。”
又如:范防(防范);范轨(法则,模范)
典范〖model〗
宇文新州之懿范。——王勃《滕王阁序》
又如:规范;示范;范轨(模范,法则);范型(典型,范例)
模子〖pattern〗
则以一铁范置铁板上,仍密布字印,满铁苑为一板。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
又如:铁范;钱范;铜范;范金合土(用模子浇铸金属和泥)


fàn
【动】
用模子浇铸,引申纳入规范〖cast〗
范金合土。——《礼记·礼运》
又如:范型(使合乎某种模式);范溶(铸造器物);范铜(铸铜)
效法;取法〖follow〗
吾为之范我驰驱,终日不获。——《孟子·滕文公》
又如:范水模山(喻效法模仿他人);范围(效法)

fàn
【名】
草名〖grass〗
范,草也。——《说文》
蜂〖bee〗
范则冠而蝉有婑。——《礼记·檀弓下》
县名〖Fancounty〗。汉置,属东郡。今仍为县。原属山东省。1964年划归河南省
通“笵”。型范。俗称模子。如:范金(用模子浇铸金属品)

范本
fànběn
〖modelforcalligraphyorpainting〗书画等可做模范临摹的样本
范畴
fànchóu
〖category;domain〗领域,范围
应当把可查明的事实与个人的意见这两个范畴区分清楚
范蠡
FànLǐ
〖FanLi〗春秋末年政治家、军事家。字少伯,楚国宛(今河南南阳)人。出身微贱。仕越为大夫,擢上将军。他与文种协助勾践着手重建国家。经过长期准备,逐步为灭吴作好准备。前484年,吴王已杀谋臣伍子胥,勾践欲发兵攻吴,为他劝止。次年,吴王夫差率国精锐北上黄池(今河南封丘西南)与晋国争霸,只留老弱残兵与太子在国看守,他认为是进攻吴国良机,便与勾践率师伐吴,大获全胜。后游齐国。至陶,改名陶朱公,经商致富。晚年放情太湖山水,爱好养鱼。著《计然篇》、《养鱼经》。其言论还见于《国语·越语下》和《史记·货殖列传》等
范例
fànlì
〖example;model〗可以仿效的事例;典范的例子
范围
fànwéi
〖scope;range;limits〗上下四周的界限
活动范围
势力范围
范文
fànwén
〖modelessay〗教学中作为模范的作文
范仲淹
FànZhòngyān
〖FanZhongyan〗(989—1052)北宋政治家、将领、文学家。字希文,祖籍邠州(今属陕西),移居吴县(今江苏苏州市)。少孤贫,学习刻苦,真宗大中祥符八年(公元1015年)进士,仁宗康定元年(公元1040年)以龙图阁直学士与韩琦并任陕西经略安抚使,守卫边塞多年。庆历三年(公元1043)任参知政事,力主革新政治,因受吕夷简为首的保守派反对,未被采纳。后出任陕西四路宣抚使,于赴颖州途中病卒。赠兵部尚书,楚国公,谥文正,后世称范文正公。著有《范文正公集》二十九卷。范仲淹一生致力于政治改革,同时主张诗文革新,是北宋诗文革新运动的先行者之一。散文以抒发个人政治怀抱的《岳阳楼记》为代表作

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HJJU 斜(竹)交(十)交(十)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˋ

拼音 พินอิน:

– fàn

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 车卩=[体]车及人曲状。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]以竹篱限制车人,象征一定的法式信符。

体:

模范: 模式法式。

范本: 法式所本。

范例: 法式之例。

范围: 限制所围。

范畴: 限制之地。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bomx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byamx

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan6

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : bem

越南音 เสียงเวียดนาม : phamj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!