ลำดับขีดอักษร:茧【chóng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

茧 [jiǎn] รังไหม –> 蚕茧 [cánjiǎn] รังไหม

พัฒนาการตัวอักษร :(繭)
jiǎn
某些昆虫的幼虫在变成蛹之前吐丝做成的壳:蚕茧。茧眉(形容女子秀美的眉毛)。
同“趼”。
笔画数:9;
部首:艹;
笔顺编号:122251214
笔顺:横竖竖竖折横竖横捺

繭、蠒、絸
jiǎn
【名】
许多昆虫幼虫在化蛹前包围身体大部分的由丝组成的外皮,在其中化蛹。家蚕的茧是商业蚕丝的来源〖cocoon〗
生自蚕茧。——《后汉书·列女传》
又如:蚕茧;茧儿(喻指秘事;名堂;见不得人的事);茧素(白色的生绢);茧纸(用蚕茧制作的纸)
指茧丝〖silk〗。如:茧衣(蚕初作茧时在茧外所吐的散丝;以蚕丝织品制成的衣服);茧物(丝织物);茧蚕(吐丝做茧之蚕)
絮丝棉的衣服〖silkdress〗。后作“襺”
通“趼”。手掌或脚掌等部因摩擦而生成的硬皮〖callosity;callus〗。如:老茧


jiǎn
【形】
形状如茧的〖resemblingacocoon〗。如:茧栗(形容牛角初生之状,形小如茧似栗);茧卜(古代民俗,于正月十五日夜,抟米、麦粉若茧状,书事置于其中,以占一年之事)
聲气低微貌〖low〗。如:茧茧(聲气低微的样子)
茧绸
jiǎnchóu
〖tussahsilk;pongee〗旧指柞丝绸
茧子
jiǎnzi
〖silkworm〗[方言]∶蚕結的茧
〖callus〗∶见“趼子”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TBLI 并(廿)月緃(中)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– jiǎn

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 冂纟虫=[体]在巢中吐丝之虫。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]蚕食桑,吐丝结成的椭圆形之物;手脚因劳动而生的厚皮。

体:

蚕茧: 蚕吐丝结成之物。

茧绸: 蚕吐丝结成物所织成之绸。

用:

因:

果:

组合字:

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaan

日音 เสียงญี่ปุ่น : tyuu

越南音 เสียงเวียดนาม : kieenr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!