ลำดับขีดอักษร:茶【chá】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

茶 [chá] ชา,น้ำชา –> 茶钱 [cháqián] ค่าทิป (payment for tea), 香茅茶 [xiāngmáochá] น้ำตะไคร้, 凉茶 [liángchá] น้ำจับเลี้ยง, 红茶 [hóngchá] ชาดำ, 菊花茶 [júhuāchá] น้ำเก๊กฮวย, 绿茶 [lǜchá] ชาเขียว, 茉莉花茶 [mòlìhuāchá] ชามะลิ

พัฒนาการตัวอักษร :chá
常绿灌木,叶长椭圆形,有锯齿,经加工制为饮料,就是茶叶;秋末开花,白色;种子可榨油;木质致密,供雕刻用:茶树。茶农。
特指“茶叶”:绿茶。红茶。花茶。沱茶。龙井茶。乌龙茶。
用茶叶沏成的饮料:茶水。茶饭。茶点(茶水、点心)。茶话会。茶博士(善于烹茶的人,亦指卖茶的人或茶馆侍者)。茶余饭后。
泛指某些饮料:茶汤。面茶。果茶。
特指“茶点”:早茶。晚茶。
笔画数:9;
部首:艹;
笔顺编号:122341234
笔顺:横竖竖撇捺横竖撇捺

chá
【名】
茶树〖teatree〗。山茶科(Theaceae)的一种灌木,有披针形的叶和芳香的白花。如:茶圃(种植茶树的园圃);茶户(栽茶的农户。也指茶商)
茶叶。由茶树的嫩叶加工制成,供泡取饮料用〖tea;tea-leaf〗
前月浮梁买茶去。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
又如:茶市(茶叶市场)
用茶叶泡制、烹制或煎制而成的饮料〖tea〗
唐人煎茶,用姜用盐。——苏轼《东坡志林》
日高人渴漫思茶。——宋·苏轼《浣溪沙》
又如:茶座(茶馆为卖茶而设的座位);茶坊(茶局子、茶局。指茶馆)
某些由蒸发或研磨所制的调匀的食用品〖paste〗。如:杏仁茶;面茶
某些饮料的名称〖certainkindsofsoftdrink〗。如:奶茶
旧时订婚聘礼的代称〖bretrothalpresents〗。如:三茶六礼;受茶;茶红(订婚时送的礼品,也叫“下茶”或“茶定”)

chá
【动】
饮茶;喝水〖drinktea〗。如:茶话(饮茶谈话)
茶博士
chábóshì
〖waitersinanold-timeteahouse〗早期白话中指茶馆的伙计
那茶博士送来一壶茶
茶场
cháchǎng
〖teaplantation〗种植大片茶树的地方
茶匙
cháchí
〖teaspoon〗调饮料用的小勺
茶道
chádào
〖teaceremony〗烹茶饮茶的艺术
茶点
chádiǎn
〖refreshment;tea-cake〗清茶与糕点
茶饭
cháfàn
〖ordinaryfoodanddrink〗茶、酒、饭、菜、汤的总称。泛指饮食
这里的茶饭都还可人意
茶房
cháfáng
〖roominwhichtheboiledwaterareplaced〗∶放茶食、烧开水的地方
〖waiter;boy;bellboy;bellhop;hotelpage〗∶旧称茶馆、旅店、火车、剧场等处的供应茶水及做杂务的工人
茶缸,茶缸子
chágāng,chágāngzi
〖mug〗一种通常用金属制或陶制饮杯,一般不带沿,但有把手,呈圆筒状
茶馆
cháguǎn
〖teahouse〗卖茶和点心的地方,一般设有座位
茶褐色
cháhèsè
〖darkbrown〗像浓茶水那样的深褐色
茶壶
cháhú
〖teapot〗一种供泡茶和斟茶用的带嘴器皿
茶花,茶花儿
cháhuā,cháhuār
〖camellia〗各种茶叶树的花蕾
茶话会
cháhuàhuì
〖teaparty〗备有茶点的招待会
茶几
chájī
〖teatable〗供喝茶用或摆起来喝茶的小桌
茶镜
chájìng
〖glassesmadeofquartz;tawnyglasses〗用茶晶或茶色玻璃制成的眼镜
茶具
chájù
〖teasets;tea-things;teaservice〗烹茶、饮茶所用的器具
茶枯
chákū
〖sasanguacake〗油茶的种子在榨油时被压成的饼状渣滓,可做肥料
茶楼
chálóu
〖teahouse〗设在楼中的茶馆——多用做茶馆的名称
茶卤儿
chálǔr
〖strongconcentrateoftea(tobedilutedbeforedrinking)〗浓酽的茶汁,冲淡后饮用。也指用于漱口的浓茶汁
茶末
chámò
〖teadust〗呈细粉末状的茶叶
茶农
chánóng
〖teagrower〗以种植茶树、采集茶叶为生的农民
茶钱
cháqián
〖paymentforteainateahouse〗∶在茶馆喝茶所付的钱
〖tip〗∶指小费
茶色
chásè
〖darkbrown;tawny〗一种比栗色稍红的棕橙色至浅棕色
茶社
cháshè
〖teahouse〗卖茶水的处所,多用做茶馆儿或茶座儿的名称
茶水
cháshuǐ
〖teaorboiledwatersuppliedfreetothepublic〗加茶叶泡成的开水或白开水
茶水供应站
茶水摊
cháshuǐtān
〖tea-stall〗摆着茶水出售的货摊
茶亭
chátíng
〖tea-kiosk〗出售茶水的小亭或小房间
茶托,茶托儿
chátuō,chátuōr
〖saucer〗垫在茶碗或茶杯底下的小盘儿
茶碗
cháwǎn
〖teabowl;largeteacup〗无手把的用来盛茶水的碗。一种有碟和瓷盖的茶碗叫盖碗杯
茶锈
cháxiù
〖teastain〗附着在茶具上尤其是其内壁上的褐色物质
茶叶
cháyè
〖tea;tea-leaf〗茶树的叶、叶芽及节间,经加工焙制可作饮料
茶叶蛋
cháyèdàn
〖eggboiledintea〗加茶叶与佐料煮的鸡蛋
茶油
cháyóu
〖tea-seedoil〗∶见“茶子油”
〖teaoil〗∶获自红茶的精油
茶余饭后
cháyú-fànhòu
〖overacupofteaorafterameal——atone’sleisure〗喝完茶、吃过饭之后。泛指闲来无事
茶余饭后时常看几页闲书
茶园
cháyuán
〖teagarden;teaplantation〗茶树种植园
茶砖
cházhuān
〖bricktea〗中国以茶叶、茶茎,有时还配以茶末压制成的块状茶
茶子油
cházǐyóu
〖tea-seedoil〗由油茶子制得,主要作食用油、润发油,并用来制造肥皂——也称“茶油”
茶座
cházuò
〖teahouse〗∶卖茶的处所
〖seatsinateahouseorteagarden〗∶出售茶点的地方所设置的座位

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TOD 并(廿)人木

注音 จู้อิน:

– ㄔㄚˊ

拼音 พินอิน:

– chá

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 人木=[体]人用之树木。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]常绿灌木,春季采嫩叶,焙干后,可以做日常饮料。

体:

茶具: 煮或饮的器具。

茶几: 小桌子,可置茶杯等物。

茶房: 伺候的仆役。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : rlaa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dra

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zo

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ca

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cha2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dee5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : te5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ta

韩音 เสียงเกาหลี : da

越南音 เสียงเวียดนาม : traf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!