ลำดับขีดอักษร:菲【fēi】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

菲 [fēi] –> 菲比精灵 [Fēibǐ jīnglíng] ตุ๊กตาเฟอร์บี้(Furby), 菲薄 [fěibó] ดูถูกดูแคลน, 菲律宾[fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์, 菲亚特 [fēiyàtè] รถเฟียต(Fiat), 菲林 [fēilín] ฟิลม์(film)

พัฒนาการตัวอักษร :fēi
花草茂盛,香气浓郁:菲菲,芳菲。
碳氢化合物的一类,无色有光泽的结晶,可制染料、炸药等。

fěi
微,薄:菲才。菲仪。菲酌。菲薄。
古代指芜菁一类的植物,花紫红色,可作菜用。
笔画数:11;
部首:艹;
笔顺编号:12221112111
笔顺:横竖竖竖横横横竖横横横

fēi
【形】
花草的香气很浓的——常叠用〖fragrant〗
菲菲,香也。——《广雅》
芳菲菲兮满堂。——《楚辞·东皇太一》
别来春物已再菲,西望不见红日围。——苏轼《作书寄王晋卿忆前年寒食北城之游》
又如:菲薇(草木茂密的样子)

fēi
【名】
一种无色结晶烃C14H10,熔点约100°C,其母核由某些生物碱降解生成,用于染料和药物的合成〖phenanthrene〗
菲律宾的简称〖thePhilippines〗
另见fěi
菲林
fēilín
〖film〗[方言]∶胶卷,摄影用的感光片和胶卷,电影用软片
菲仪
fēiyí
〖mysmallgift〗谦辞,菲薄的礼物

fěi
【名】
(形声。从艹,非声。本义:菲菜,一种芜菁类植物。又名芴、刹恕⑼凉)?
同本义〖ediblevegetable—akindofradish〗
菲,芴也。——《说文》
菲,芴。——《尔雅》。注:“即土瓜也。”
采葑采菲。——《诗·邶风·谷风》
又如:采菲(采集菲菜)
通“剕”(fèi)。刖足,即断足,古代五刑之一〖cutingofthefeet〗
治古无肉刑,而有象刑:墨黥;慅婴;共、艾毕;菲,对屦;杀、赭衣而不纯。——《荀子·正论》
通“屝”(fèi)。草鞋,蔴鞋〖bastsandals〗
不杖,不菲,不次。——《礼记·曾子问》
手为错,足下无菲。——《古诗·孤儿行》

fěi
【形】
微薄;使之微薄〖meagre;humble〗
菲,薄也。——《小尔雅》
不以菲废礼。——《礼记·坊记》
菲饮食。——《论语》
菲履赭衣。——《汉书·刑法志》。注:“草履也。”
卑宫菲食。——陆机《辨亡论》
又如:菲陋(才学微薄);菲葑(比喻微贱之人);菲才寡学(才能小而学识浅);菲己(待己菲薄)
另见fēi
菲薄
fěibó
〖shabby;humble〗∶微薄
莫嫌菲薄,将就吃个儿当点心罢。——《西游记》
〖belittle;dispise〗∶轻视,瞧不起
不宜妄自菲薄,引喻失义。——诸葛亮《出师表》
菲食薄衣
fěishí-bóyī
〖asimpleandfrugallife〗菲:微;薄。简单粗劣的衣食。形容生活俭朴
其中有可以率先卿士,菲食薄衣,请自孤始。——《梁书·武帝纪上》
菲酌
fěizhuó
〖myhumbledinner〗谦称以薄酒待客
略备菲酌,不成敬意

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phvl

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byoih

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fei1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hui1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hui1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hi

韩音 เสียงเกาหลี : bi

越南音 เสียงเวียดนาม : phir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!