ลำดับขีดอักษร:葛【gé】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

葛 [gé] –> 诸葛 [zhūgě] แซ่จูกัด เช่น 诸葛亮 [zhūgěliàng] จูเก่อเลี่ยง(ขงเบ้ง)

พัฒนาการตัวอักษร :
多年生草本植物,茎可编篮做绳,纤维可织布,块根肥大,称“葛根”,可制淀粉,亦可入药(通称“葛麻”):葛布。葛巾(葛布做的头巾,古人不分贵贱常服)。葛履。
表面有花纹的纺织品,用丝做经,棉线或麻线等做纬。
笔画数:12;
部首:艹;
笔顺编号:122251135345
笔顺:横竖竖竖折横横撇折撇捺折


【名】
(形声。从艸,曷(hé)声。本义:一种植物,纤维可以织布)
植物名。豆科多年生草本植物(Puerarialobata),茎长二三丈,缠绕他物上,花紫红色。茎可编篮做绳,纤维可织葛布。根可提制淀粉,又供药用〖lobedkudzuvine〗。如:葛屦(葛制的鞋子。贫贱人家所穿用。一说夏天所穿用);葛屦履霜(冬天穿夏季的鞋子。比喻非常俭啬);葛面(葛粉)
葛布。指以葛为原料制成的布、衣、带等〖kohempcloth〗
卒时,佥都御史王用汲入视,葛帏敞籯,有寒士所不堪者,因泣下醵金为敛。——《明史·海瑞传》
又如:葛巾(用葛布缝制的头巾);葛衣(葛布制成的衣服);葛帔(用葛制成的披肩);葛纱(以葛的纤维织成的纱布)
夏衣的代称〖summerclothing〗
一葛一裘经岁,一钵一瓶终日,老子旧家风。——辛弃疾《水调歌头》
父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣。——明·宋濂《送东阳马生序》
表面有横棱的纺织品,用丝或化纤卡丝作经,棉线或毛线作纬〖akindoftextilefabric〗。如:毛葛;华丝葛
通“盖”。掩覆〖cover〗。如:葛沟(古代埋葬尸体的一种方法)
另见gě
葛布
gébù
〖ko-hempcloth〗可做夏装的用葛草纤维织成的布
葛根
gégēn
〖rootsofkudzuvine〗中药名。豆科植物。葛的块根。因含有黄酮类及多量淀粉成分,能解饥退热,治高血压、颈项强痛、冠心病等
葛粉
géfěn
〖kudzuvinerootstarch〗从葛根提取的淀粉,先磨碎葛根后滤干凉晒而成
葛巾
géjīn
〖ko-hempclothscarf〗古时用葛布做的头巾
干葛巾布袍,驾一只小舟,径到周瑜寨中。——《三国演义》
葛藤
géténg
〖complication〗比喻纠缠不清的关系


【名】
姓。如:葛天氏(葛天。传说中的远古帝名。一说为远古时期的部落名)
另见gé
葛仙米
gěxiānmǐ
〖nostoc〗生在潮湿处的一种蓝藻类植物。植物体由球形的单细胞连成串珠状的细丝,外面包着一层胶质物,湿时蓝绿色,干时灰色。可食,又可入药,有解热,祛痰等作用

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– XTAPP 难并(廿)日心心

– TAPV 并(廿)日心纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄜˇ

– ㄍㄜˊ

拼音 พินอิน:

– gě

– gé

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 曷=[用]逐之止之。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]长势极盛之草,纠缠不清,应止之者,豆科葛属多年生蔓草。

体:

瓜葛: 瓜与葛纠缠难分,比喻人际关系。

纠葛: 纠缠不清。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaad

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kat

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : keq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : got

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : got

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kat4

日音 เสียงญี่ปุ่น : katu

韩音 เสียงเกาหลี : gar

越南音 เสียงเวียดนาม : cats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!