ลำดับขีดอักษร:董【dǒng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

董 [dǒng] กรรมการ –> 董事 [dǒngshì] กรรมการ(director), 董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ(board president),董事会 [dǒngshìhuì] คณะกรรมการ

พัฒนาการตัวอักษร :dǒng
监督管理:董统。董督。董正(督察纠正)。董理。董事(某些企业、学校的资产所有者推举出来代表自己监督和主持业务的人)。董其成。
正:“余将董道而不豫兮”。
深藏:“年六十已上,气当大董”。
姓。
笔画数:12;
部首:艹;
笔顺编号:122312511211
笔顺:横竖竖撇横竖折横横竖横横


dǒng
【动】
(形声。从艸,重声。①本义:草名,即鼎蕫。②督察)
监督;督察〖supervise〗
董之用威。——《书·大禹谟》。传:“董,督也。”
董逋逃。——《左传·文公六年》
董之以武师。——《左传·昭公十年》
出则监察而董是非。——《后汉书·陈忠传》
虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
又如:董正(监督纠正);董统鹰扬(为督察纲纪而大展雄才);董治(监督管理);董摄(监督治理)
统率〖command〗。如:董一(统一主持;一统);董率(董帅。统率;领导);董督(统率)
主持;主管〖takechargeof〗。如:董成(主持和谈)
正,守正〖rectify〗
董,正也。——《尔雅·释诂》
随人使少师董成。——《左传·桓公六年》
而辱使董振择之。——《左传·昭公三年》
余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。——《楚辞·屈原·涉江》
又如:董道(守正道);董役(正其事理);董齐(征伐之使归一统)

dǒng
【名】
今简称董事为董〖director〗。如:校董;董事会(某些公私合营企业、中外合资企业或私人所办企业、学校、团体等的领导机构)
古地名。春秋时晋地,在今山西省万荣县境〖Dong〗
董事
dǒngshì
〖trustee;director〗股份有限公司董事会成员,由股东会从股东中选出
董事会
dǒngshìhuì
〖directorate;boardofdirectors〗∶公司的全体董事出席的会
两个附属的基金会,今天都在召开董事会
〖court〗∶有资格主管一个组织的一般事务的理事、经理或代表的机构
大学的董事会

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– THJG 并(廿)斜(竹)交(十)土

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨㄥˇ

拼音 พินอิน:

– dǒng

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 重=[用]一再地,一层层地。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]层层之藕根,藏而固者,督之可正。

体:

古董: 古物藏之且固者。

董事: 能督事者,法人代表。

用:

董正: 督导于正。

因:

果:

组合字: 懂嬞

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tooyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tungx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ton

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dong3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dong2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tang2

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : doq

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoongr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!