ลำดับขีดอักษร:葫【hú】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

葫 [hú] –> 葫芦 [húlu] น้ำเต้า

พัฒนาการตัวอักษร :
〔葫芦〕a.一年生草本植物,果实像大小两个球连在一起,可以盛酒或供观赏;b.这种植物的果实。
大蒜的别称。
笔画数:12;
部首:艹;
笔顺编号:122122513511
笔顺:横竖竖横竖竖折横撇折横横


【名】
(形声。从芔,胡声。本义:蔬菜名。即“大蒜”)〖古〗∶蒜或大蒜的别名〖garlic〗
蒜有大小,大蒜为葫,小蒜为蒜。——《尔雅翼》
葫芦
húlu
〖bottlegourd〗
一年生蔓草,叶如心形、互生,花白色,果实如大小二球重叠,除其果肉,可充器皿
该蔓草之果实
葫芦属某些植物的泛称
〖bottlegourdpeel〗∶用作中药的该种植物的干燥果实,用于利尿消肿
〖block;blockandtackle;tackle〗∶滑车的俗称
〖calabash〗∶由葫芦壳做的器具(如瓶、壶)
取一葫芦。——宋·欧阳修《归田录》
〖muddled〗∶糊涂,宋元时有“葫芦提”俗语,意即糊里糊涂;葫芦庙,《红楼梦》里虚拟的庙名。意即糊里糊涂的地方

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhaa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gho

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hu1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hoo5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : hoof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!