ลำดับขีดอักษร:葱【cōng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

葱 (蔥) [cōng] ต้นหอม –> 葱头 [cōngtóu] หัวหอม(onion),红葱头 หอมแดง

พัฒนาการตัวอักษร :cōng
多年生草本植物,叶圆筒状,中空,茎叶有辣味,是常用的蔬菜或调味品,兼作药用,品种很多:大葱。小葱。
〔葱头〕a.多年生草本植物,地下有扁球形鳞,白色或略带紫红色,可食;b.这种植物的鳞茎。亦称“洋葱”。
青色:葱翠。葱白。葱绿。葱茏(形容草木青翠茂盛)。葱郁。郁郁葱葱。
笔画数:12;
部首:艹;
笔顺编号:122353344544
笔顺:横竖竖撇折撇撇捺捺折捺捺


cōng
【名】
(形声。从艸,悤(cōng)声。本义:葱,一种蔬菜)
有圆筒状中空叶的植物之一〖onion〗。多年生草本植物。叶子圆筒形,中空,鳞茎圆柱形,开小白花。种类很多。可作蔬菜或调味品,亦可作药用
蔥,蔥菜也。——《说文》
葱有冬春二种,有胡葱、木葱、山葱,二月别小葱,六月别大葱,夏葱曰小,冬葱曰大。——《齐民要术》
指如削葱根,口如含朱丹。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
青绿色〖green〗。如:葱青(淡淡的青绿色);葱茜(葱倩。青绿色)
葱葱
cōngcōng
〖(oftreesorgrass)verdantandthick〗形容草木苍翠茂盛,充满生机
战士指看南粤,更加郁郁葱葱。——毛泽东《清平乐·会昌》
松柏葱葱
葱翠
cōngcuì
〖freshgreen〗草木茂盛青翠
葱翠的树木
葱花
cōnghuā
〖choppedfistularonion〗切碎的葱,作调味用
葱黄
cōnghuáng
〖yellowishandgreen〗黄绿色;嫩黄色
葱绿
cōnglǜ
〖verdant〗
浅绿又略显微黄的颜色
草木青翠
葱绿的山野
葱头
cōngtóu
〖onion〗洋葱
葱郁
cōngyù
〖verdant〗葱茏

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– THWP 并(廿)斜(竹)方(田)心

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄥ

拼音 พินอิน:

– cōng

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 匆=[用]急遽也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]生势急遽,青色。|[体]蔬类植物名。

体:

用:

郁葱: 草木纠结且生势急遽。

葱翠: 草木青翠。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shlooy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chung

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cong1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cung

韩音 เสียงเกาหลี : coq

越南音 เสียงเวียดนาม : thoongz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!