ลำดับขีดอักษร:蔑【miè】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

蔑 [miè] 轻蔑 (qīng miè)เหยียดหยาม 诬蔑 (wū miè)ใส่ร้ายป้ายสี 蔑视 (miè shì)เหยียดหยาม, ดูถูก (mièshì)ดูหมิ่นดูแคลน (mièshì)เหยียดหยาม 蔑称 (miè chēng)1.เรียกเหยียดหยาม, ดูถูก 2.เป็นคำใช้เรียกดูถูก,เหยียดหยาม 蔑 (miè)ดูถูก (miè)ดูหมิ่นดูแคลน (miè)เหยียดหยาม 污蔑 (wū miè)ใส่ร้ายป้ายสีทำให้มีราคี 侮蔑 (wǔmiè)เหยียดหยาม” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!