ลำดับขีดอักษร:蔽【bì】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

蔽 [bì] คลุม, ซ่อน, ป้องกัน –> 隐蔽 [yǐnbì] อำพราง ปิดบัง

พัฒนาการตัวอักษร :
遮,挡:蔽野。遮蔽。掩蔽。
隐藏:蔽匿。隐蔽。
欺骗,隐瞒:蒙蔽。蔽美扬恶。
概括:一言以蔽之。
笔画数:14;
部首:艹;
笔顺编号:12243252343134
笔顺:横竖竖捺撇竖折竖撇捺撇横撇捺

bì
【动】
(形声。从艸,敝声。本义:小草)
遮住,遮掩〖cover;shelter〗
蔽,蔽蔽小草也。——《说文》。朱骏声曰:“此字本训盖覆也。”
蔽,障也,隐也。——《广雅》
蒲蔽。——《周礼·巾车》。注:“车旁御风尘者。”
乘马其蔽五。——《管子》。注:“所以捍车马。”
景以蔽日。——《淮南子·修务》
故能蔽不新成。——《老子》
旌蔽日兮敌若云。——楚·屈原《九歌·国殇》
项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公。——《史记》
阴翳蔽日。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:隐蔽(借旁的事物来遮掩);屏蔽;蔽天(遮蔽天空,布满了整个天空)
隐藏〖hide〗蔽林间窥之。——唐·柳宗元《三戒》
先生…引蔽驴后。——明·马中锡《中山狼传》
又如:蔽贤(隐蔽贤者,不使上知);蔽形(遮掩身体)
庇护〖shelter;shield〗
盖借塞墙为蔽也。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:蔽护(掩护;庇护);蔽橹(古代防御用的大盾);蔽辜(抵罪)
掩饰〖coverup;conceal〗
廉不蔽恶,耻不从枉。——《管子·牧民》
又如:蔽美(掩盖他人的美德、长处);蔽恶(掩饰过错和坏行为)
蒙蔽〖deceive〗
由此观之,王之蔽甚矣。——《战国策·齐策》
屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也。——《史记·屈原贾生列传》
又如:蔽蒙(蒙蔽;隐瞒);蔽晦(蒙蔽。受遮蔽因而不明)
堵塞〖stopup〗。如:蔽塞(堵塞,或耳目思想被蒙蔽)
审断,判决〖judge〗。如:蔽罪(定罪);蔽狱(冤狱)
概括〖summarize〗
一言以蔽之。——《论语·为政》
蔽聪塞明
bìcōng-sèmíng
〖notperceptive〗堵塞耳朵,蒙住眼睛。对外界事物不闻不问
二是对于现实要‘蔽聪塞明’,麻木冷静,不受感触。——鲁迅《且介亭杂文·病后杂谈》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TFBK 并(廿)火月叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˊ

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– fú

– bì

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 敝=[用]破损,遮住。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]草遮住,遮也。

体:

用:

掩蔽: 掩而遮。

蒙蔽: 蒙而遮。

蔽空: 遮住天空。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : peds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pjed

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bi7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pe3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hei

韩音 เสียงเกาหลี : pyei

越南音 เสียงเวียดนาม : tees

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!