ลำดับขีดอักษร:蛾【é】

หมวดอักษร: 虫

ความหมายปัจจุบัน :

蛾 [é] แมงเม่า –> 飞蛾扑火 [fēi é pū huǒ] แมงเม่าบินเข้ากองไฟ

พัฒนาการตัวอักษร :é
昆虫,与蝴蝶相似,体肥大,触角细长如丝,翅面灰白,静止时,翅左右平放,常在夜间活动,有趋光性:蛾子。蛾眉。蛾扬(眉扬,形容美人笑貌)。蛾绿。飞蛾扑火。


古同“蚁”。
笔画数:13;
部首:虫;
笔顺编号:2512143121534
笔顺:竖折横竖横捺撇横竖横折撇捺

é
【名】
(形声。从虫,我声。本义:蛾子。昆虫。形似蝴蝶,体躯一般粗大,四翅,静止时平放体侧。多在夜间飞行)
同本义〖moth〗
禽兽虫蛾。——《列子·黄帝》
朱蛾其状如蛾。——《山海经·海内北经》
又如:蛾罗(即蛾子);蛾蝶(指飞蛾);蛾眉(指飞蛾)
蛾眉的简称〖beautifuleyebrows〗
扬蛾微眺。——魏·曹丕《答繁钦书》
又如:蛾黄(淡黄色);蛾黛(女子画眉用的青黑色颜料)
形似蛾的某些高等菌类植物〖somefungussimilartoorlikenedtoamoth〗。如:木耳,桑耳,亦称为木蛾,桑蛾
另见yǐ
蛾眉
éméi
〖prettyeyebrows〗美人的秀眉。也喻指美女;美好的姿色
后有一人,自然蛾眉,明珰满身,绡縠参差。——唐·李朝威《柳毅传》
蛾眉皓齿
éméi-hàochǐ
〖prettyeyebrowsandwhiteteeth〗眼眉修长,牙齿洁白
蛾子
ézi
〖moth〗构成鳞翅目主要部分的任何种昆虫(异脉亚目)


【名】
蚂蚁。后作“蚁”〖ant〗
扶服蛾伏。——《文选·扬雄》
蜂蛾微命,力何固?——《楚辞》
又如:蛾子(幼蚁);蛾附蜂屯(像蚂蚁和蜜蜂一样聚集);蛾封(蚂蚁衔土于穴外堆成的小丘);蛾斗(蚂蚁争斗)
另见é

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yaal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : nga

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ngu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : i3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngo5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ngoo5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ga

韩音 เสียงเกาหลี : qa

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!