ลำดับขีดอักษร:蝴【hú】

หมวดอักษร: 虫

ความหมายปัจจุบัน :

蝴 [hú] –> 蝴蝶 [húdié] ผีเสื้อ(butterfly)

พัฒนาการตัวอักษร :
〔蝴蝶〕见“
蝶”。
笔画数:15;
部首:虫;
笔顺编号:251214122513511
笔顺:竖折横竖横捺横竖竖折横撇折横横


(形声。从虫,胡声。本义:蝴蝶:虫名。种类很多)
蝴蝶
húdié
〖butterfly〗。也作“胡蝶”。旧时以为蝶的总称,今动物学以为蝶的一种。构成鳞翅目锤角亚目的某些身体细长在白天活动的昆虫,经常具有鲜明的颜色,有特殊型的双翅
蝴蝶结
húdiéjié
〖bow;bowknot;bow-tie〗∶把缎带或绳子折成两个或几个圈而形成的结(如装饰用活结),通常很容易拉开
〖butterflyknot〗∶登山者在登山用的系绳中新打的环形结
蝴蝶梦
húdiémèng
〖fonddream〗虚幻的梦境
人事等蜉蝣。朝暮营营不自由,打破世界蝴蝶梦价格休。——明·佚名《梼杌闲评——明珠缘》
也是元代关汉卿的著名杂剧

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gho

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hu2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : oo5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : hoof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!