ลำดับขีดอักษร:蠢【chǔn】

หมวดอักษร: 虫

ความหมายปัจจุบัน :

蠢 [chǔn] 蠢货 (chǔn huò)คนโง่ ไอ้โง่ (chǔnhuò)คนโง่ 蠢话 (chǔn huà)คำพูดโง่ๆ (chǔnhuà)คำพูดที่ไม่มีเหตุผล (chǔnhuà)คำพูดโง่ๆ 蠢蠢欲动 (chǔn chǔn yù dòng)กำลังเคลื่อนไหวที่จะก่อการร้าย 蠢蠢 (chǔn chǔn)1.ก่อหวอด 2.ระส่ำระสาย,ไม่สงบสุข 蠢笨 (chǔn bèn)เก้งก้าง ไม่คล่องตัว (chǔnbèn)งี่เง่า (chǔnbèn)เก้งก้างเกะกะ 蠢猪 (chǔn zhū)คำด่า (หมายถึง คนงี่เง่า) 蠢汉 (chǔnhàn)ชายกรรจ์ 蠢材 (chǔn cái)ไอ้โง่(คำด่า) (chǔncái)คนปัญญาอ่อน (chǔncái)คนโง่ 蠢动 (chǔn dòng)1.เลื้อย ขยับตัว 2.เคลื่อนไหว ก่อหวอด (chǔndòng)ขยับตัวเหมือนหนอนไต่ (chǔndòng)เตรียมตัวก่อการไม่สงบ” “

พัฒนาการตัวอักษร :chǔn
愚笨,笨拙:蠢人。蠢材。蠢话。蠢事。蠢然。蠢拙。蠢笨。
虫子蠕动:蠢动。蠢蠢。蠢蠢欲动(指坏人伺机欲动或敌人准备进犯)。
笨傻愚
笔画数:21;
部首:虫;
笔顺编号:111342511251214251214
笔顺:横横横撇捺竖折横横竖折横竖横捺竖折横竖横捺


chǔn
【动】
(形声。本义:昆虫慢慢地爬行)
同本义〖wriggle;squirm〗
蠢,虫动也。——《说文》
蠢尔蛮荆。——《诗·小雅·采芑》
今王室实蠢蠢焉。——《左传·昭公二十四年》
万物蠢生。——左思《吴都赋》
又如:蠢动;蠢蠢(蠕动的样子)
引申为骚动,动乱〖move〗。如:蠢尔(无知蠢动貌);蠢生(谓万物萌动而生);蠢迪(动扰;骚动)

chǔn
【形】
愚蠢;愚昧〖stupid〗
时人愚蠢,不知相绳责也。——汉·王充《论衡》
又如:蠢坌(蠢笨);蠢虫(糊涂虫);蠢左(愚蠢的帮手);蠢臭(愚蠢的气味);蠢顽(愚蠢顽劣);蠢愚(愚蠢);蠢宝(犹蠢货);蠢类(愚蠢的一伙)
笨拙;粗俗〖clumsy;dull〗
蠢身躯似水牛。——高安道《哨遍·嗓淡行院》
又如:蠢堆堆(形容笨拙粗壮);蠢躁(笨拙急躁)
不谦逊〖notmodest〗
蠢,不逊也。——《尔雅·释训》
俗语称人过分肥胖叫蠢〖fat〗。如:蠢胖(痴胖,过分肥胖)
小貌。谓少量聚居〖small〗
百蛮蠢居,仞彼方徼。——《后汉书》。李贤注:“蠢,小貌也”。
蠢笨
chǔnbèn
〖stupid〗∶愚蠢
打败更蠢笨的野兽
〖awkward;clumsy〗∶笨拙;不灵便的
蠢材
chǔncái
〖fool〗∶笨家伙(骂人话)
〖idiot〗∶头脑简单的人
蠢蠢
chǔnchǔn
〖stirringly;turbulenceandintranquility〗形容愚笨的样子
又非蠢蠢求钱之民能以其智力为也。——龚自珍《病梅馆记》
蠢蠢欲动
chǔnchǔn-yùdòng
〖movebusilyinpreparationforaction〗原指伏莽思动。今多比喻邪恶势力伺机作恶破坏
蠢若木鸡
chǔnruòmùjī
〖bebenumbedasawoodenchicken;assereneasagravenimage;standasalog〗形容神貌呆笨
小虫伏不动,蠢若木鸡。——《聊斋志异·促织》
蠢动
chǔndòng
〖wriggle〗∶像虫子一样蠕蠕爬动
〖carryondisruptiveactivities〗∶准备扰动为乱
蠢汉
chǔnhàn
〖bullinachinashop〗粗笨的汉子
蠢话
chǔnhuà
〖inanity〗∶愚蠢的话
可厌恶的蠢话
〖tomfoolery〗∶违背情理的话
蠢货
chǔnhuò
〖blockhead;dunce〗犹言笨家伙
蠢驴
chǔnlǘ
〖ass;donkey〗蠢人;笨蛋(骂人的话)
蠢人
chǔnrén
〖fool〗缺乏判断力或谋虑的人
蠢事
chǔnshì
〖folly〗愚蠢的事
干蠢事
蠢俗
chǔnsú
〖bestupidandvulgar〗蠢笨而俗气
蠢俗不堪
蠢头蠢脑
chǔntóu-chǔnnǎo
〖blockhead〗神情、相貌蠢笨痴呆的样子
蠢猪
chǔnzhū
〖idiot〗傻子,笨蛋——骂人的粗话

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QALII 手日緃(中)点(戈)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄣˇ

拼音 พินอิน:

– chǔn

前缀: 虫=[体]虫的简体字。

字身: 春=[用]作也,出也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]虫动也,慢而怪异状;又引申不顺也,笨拙也。

体:

用:

蠢蠢: 欲动状。

愚蠢: 笨而无能。

蠢才: 笨才。

蠢笨: 笨。

蠢动: 慢动状。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thjunx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjynx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuen3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cung2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshun2

日音 เสียงญี่ปุ่น : syun

韩音 เสียงเกาหลี : jun

越南音 เสียงเวียดนาม : xuaanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!