ลำดับขีดอักษร:裹【guǒ】

หมวดอักษร: 衣

ความหมายปัจจุบัน :

裹 [guǒ] ห่อ –> 包裹 [bāoguǒ] พัสดุ

พัฒนาการตัวอักษร :guǒ
包;缠绕:裹脚。把这包糖裹好。裹足不前。
夹带;夹杂:不该把次货裹进去卖。好人坏人裹在一起一时分不清。
方言,吸(奶):小孩生下来就会裹奶。奶头被这孩子裹得生疼。
笔画数:14;
部首:衣;
笔顺编号:41251112343534
笔顺:捺横竖折横横横竖撇捺撇折撇捺

guǒ
【动】
(形声。从衣,果声。本义:包,缠)
同本义〖wrapup;bindtogether〗
裹,缠也。——《说文》
朱三百,裹。——《穆天子传》
富之以国裹。——《管子·君臣》。注:“谓财货所苞裹而藏也。”
无不裹也。——《吕氏春秋·本生》。注:“犹囊也。”
绿叶紫裹。——宋玉《高唐赋》
濯颖散裹。——郭璞《江赋》
乃取蒙冲头舰十艘,载燥荻枯柴,灌油其中,裹以帷幕。——《资治通鉴》
伤者手为裹创,死者厚棺殓,酹醊而哭之。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:裹束(包裹束缚);裹足(包裹足部。亦作“果足”:盘缠,盘费);裹革(马革裹尸)
携带〖bring〗
吾闻开元中,下天富蕃,号为理平,踵千里者不裹粮。——唐·孙樵《书褒城驿壁》
又如:裹粮策马(携带粮食,鞭赶马匹。形容忠义之士踊跃参军的情景);裹持(包裹挟持,犹携带)
停止〖stop〗
却宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓藉寇兵而赍盗粮者也。——秦·李斯《谏逐客书》
又如:裹足(形容有所顾虑而止步);裹足不前(缠住脚不前进。形容有所顾虑而止步不敢向前)
包罗;笼罩〖surround〗。如:裹合(纠合;聚集);裹掖(包围);裹抹(遮掩)
裹脚
guǒjiǎo
〖foot-binding〗∶旧时,把女孩子的脚用长布紧紧地缠住,使脚骨变成畸形
他听说中国的女人是裹脚的,但不知详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形。——《藤野先生》
〖longstripofcloth〗∶也指裹脚用的长条布
王妈妈的裹脚又长又臭
裹乱
guǒluàn
〖pester;disturb;maketrouble〗[方言]∶扰乱;搅扰
你成心裹乱是怎么的
裹腿
guǒtui
〖puttee〗绑腿,以窄布条缠绕小腿部裤腿外边,由踝至膝,或用皮革裹住,并用卡子或带子固定的东西
裹胁
guǒxié
〖forcetotakepart;beundercompulsion〗∶用胁迫手段使人跟从〖做坏事〗
把被裹胁的人夺回来
〖coerce〗∶〖如借力量、权势、暴力或恐吓等〗约束、控制或支配而动摇个人的意志或欲望
裹挟
guǒxié
〖coerce;besweptforward〗∶〖形势、潮流等〗把人卷进去,迫使其采取某种明确的态度
即右派分子受了无产阶级和小资产阶级左派的革命大潮所裹挟,也只得附合着革命。——《中国社会各阶级的分析》
同“裹胁”
裹足
guǒzú
〖foot-binding〗裹脚。喻指停足不前
裹足不入秦。——李斯《谏逐客令》
裹足不前
guǒzú-bùqián
〖beatastandstill;hangaleg;hesitatetoproceed〗停步不前,好像脚被缠住了一样(多指有顾忌)
天下智谋之士,闻而自疑,将裹足不前,主公谁与定天下乎?——《三国演义》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YWDV 卜方(田)木纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄛˇ

拼音 พินอิน:

– guǒ

前缀: 衣=[体]衣裳。

字身: 果=[体]植物结的实。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]以薄衣包住里面之物者。

体:

包裹: 包封的东西。

用:

因:

裹足: 包住脚,不能走。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kloolx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kuah

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ku

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : go

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwo

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : go2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ko2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwa

韩音 เสียงเกาหลี : goa

越南音 เสียงเวียดนาม : khoar

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!