ลำดับขีดอักษร:觉【jué】

หมวดอักษร: 见

ความหมายปัจจุบัน :

觉 [jiào]* นอน –> 睡觉 [shuìjiào] นอนหลับ

พัฒนาการตัวอักษร :(覺)
jué
人或动物的器官受刺激后对事物的感受辨别:感觉。知觉。触觉。视觉。觉察。
醒悟:觉悟。觉醒。“觉今是而昨非”。

(覺)
jiào
睡眠(从睡着到睡醒):午觉。睡了一大觉。
笔画数:9;
部首:见;
笔顺编号:443452535
笔顺:捺捺撇捺折竖折撇折


jiào
【动】
睡醒〖wakeup〗
觉,悟也。从见,學省声。——《说文》
上欲起贤,未觉。——《汉书·董卓传》
觉而之渐台。——《汉书·邓通传》
又如:觉卧(觉醒时和寝卧时);觉寤(睡醒);觉寝(自睡中觉醒)
通“挍”、“校”。比较,较量〖haveacontest〗
如此贤不肖相觉。——《孟子·离娄下》注
我才不及卿,乃觉三十里。——《世说新语》


jiào
【名】
俗称睡眠为睡觉〖sleep〗
且有大觉而后知此其大梦也。——《庄子·齐物论》
觉见卧闻。——汉·王充《论衡·订鬼篇》
惟觉时之枕席。——唐·李白《梦游天姥吟留别》诗
又如:睡了一大觉
一次短的睡眠,打盹〖nap〗。如:午觉;累了可以扒在桌上睡一觉


jiào
【量】
睡眠一次为一觉〖asleep〗。如:睡了一觉中觉
另见jué


jué
【动】
(形声。从见,学省声。本义:醒悟,明白)
同本义〖awake;wakeup〗
觉,悟也。——《说文》
上欲起贤,未觉。——《汉书·董贤传》
觉而之渐台。——《汉书·邓通传》
且有大觉。——《庄子·齐物论》
叔术觉焉。——《公羊传·昭公三十一年》
觉今是而昨非。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
又如:觉来(醒来);觉悟;如梦初觉
感觉到,意识到〖feel;sense〗
而觉跌千里者。——《荀子·王霸》。注:“知也。”
岛不觉。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话》
常觉一切。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
更觉胆落。——《广东军务记》
又如:觉道(觉得);不知不觉;觉发(发觉)
启发;使人觉悟〖arouse〗
予将以斯道觉斯民也。——《孟子·万章上》
发觉,发现〖discover;findout〗
觉无异能者。——唐·柳宗元《三戒》
不之觉。——《资治通鉴·唐纪》


jué
【名】
感觉器官〖sense〗。如:听觉;视觉;嗅觉;味觉;触觉;觉元(脑神)
贤智者之称〖sage〗
藏埋于终古,而未寤于前觉也。——晋·左思《吴都赋》
另见jiào
觉察
juéchá
〖detect;perceive〗看出
觉察出他行迹可疑
觉察毯子很粗糙
觉得
juéde
〖feel〗∶有某种感觉
一点也不觉得累
〖think〗∶认为(语气较不肯定)
你觉得这个计划怎么样?
觉乎
juéhū
〖think,feel〗〖口〗∶感觉;觉得
这针扎下去不觉乎怎么样
觉悟
juéwù
〖consciousness〗醒悟明白
觉悟
juéwù
〖cometounderstand〗∶由迷惑而明白,由模糊而认清,也指对道理的认识
〖wakeup〗∶进入到一种清醒的或有知觉的新的状态
觉醒
juéxǐng
〖awake〗觉悟;醒悟
我不久即从不愉快的幻梦中觉醒

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HBBUU 斜(竹)月月仰(山)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄝˊ

– ㄐㄧㄠˋ

拼音 พินอิน:

– jué

– jiào

前缀: 见=[用]见到。

字身: 臼爻冂=[用]学字之首,待学,蒙也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]见到自己的蒙昧之处,感受到,意识到。

体:

用:

睡觉: 睡眠。 #觉(ㄐㄧㄠ

越南音 เสียงเวียดนาม : giacs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!