ลำดับขีดอักษร:讽【fēng】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

讽 (諷) [fěng] เหน็บแนม, ถากถาง –> 讽刺 [fěngcì] เยาะเย้ย/ดูถูก, 讥讽 [jīfěng] ถากถาง/เหน็บแนม

พัฒนาการตัวอักษร :(諷)
fěng
不看着书本念,背书:讽诵(抑扬顿挫地诵读)。讽咏。
用含蓄的话劝告或讥刺:讽刺。讽谏(不直指其事,而用委婉曲折的言语进谏)。讽喻(一种修辞手法,用说故事等方式说明事物的道理)。讽一劝百。
笔画数:6;
部首:讠;
笔顺编号:453534
笔顺:捺折撇折撇捺


fěng
【动】
(形声。从言,风声。本义:背诵;朗读;传诵)
同本义〖recite;chant;intone〗
讽,诵也。——《说文》
兴道讽诵言语。——《周礼·大司乐》。注:“倍文曰讽,以声节之曰诵。”
少不讽。——《荀子·大略》。注:“谓就学讽诗书也。”按,诗风雅颂三类,以风为之,风借为讽。
今我讽遗文,思人至其乡。——唐·白居易《游襄阳怀孟浩然》
三藏就合掌讽起斋经。——《西游记》
又如:讽味(诵读诗文而玩索其中的意味);讽经(念经);讽书(背书);讽术(背诵经艺)
婉言微辞或指责〖slightlyblame〗
讽,谏也。——《广雅》
论礼有五,谏讽为上。——《后汉书·李云传》
后迁侍中,帝引在帷幄,讽议左右。——《后汉书·张衡传》
岂其愤世疾邪者耶?而托于柑以讽耶?——明·刘基《卖柑者言》
规劝〖admonish;advise〗
而呤咏情性,以讽某上。——《文心雕龙》
又如:讽谏(用委婉的话来劝谏);讽诫(讽谏告诫);讽一劝百(辞赋之文,旨在讽谏,故因一事而起讽,以百事劝戒为终结)
讽刺
fěngcì
〖satire;mock〗用比喻、夸张等手法指责和嘲笑
不要讽刺人
讽谏
fěngjiàn
〖giveadvancetoone’ssuperior;remonstratewithrulerbycleveranalogy〗指下对上,不直指其事,而用委婉曲折的言语规劝,使其改正错误
衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。——《后汉书·张衡传》
讽喻
fěngyù
〖advise;admonish〗∶用委婉的言语劝说
〖parable;allegory〗∶一种修辞手段,借说故事来表明事理

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRHNI 卜口斜(竹)钩(弓)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥˋ

– (又音)ㄈㄥ

拼音 พินอิน:

– fèng

– (又音)fēng

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 风=[体]空气流动。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]言语如风,刺人,带讥。

体:

用:

因:

讽刺: 讥刺。

讽咏: 讥刺咏叹。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phungs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!