ลำดับขีดอักษร:访【fǎng】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

访 [fǎng] เยี่ยม –> 访问 [fǎngwèn] เยี่ยมเยียน, 来访 [láifǎng] มาเยี่ยม, 拜访 [bàifǎng] การเยี่ยมเยียน, 查访 [cháfǎng] สืบสวน

พัฒนาการตัวอักษร :


访
(訪)
fǎng
向人询问,调查:访求(探访寻求)。访员(记者)。搜奇访古。
探问,看望:访视。访问。访晤(探访会晤)。探亲访友。
笔画数:6;
部首:讠;
笔顺编号:454153
笔顺:捺折捺横折撇
访

fǎng
【动】
(形声。从言,方声。本义:广泛地征求意见)
同本义〖seekadvice〗
訪,泛谋也。——《说文》
訪,谋也。——《尔雅》
王访于箕子。——《书·洪范》
访予落止。——《诗·周颂·访落》
受纳访——《周礼·内史》
使访物官。——《国语·楚语》
穆公访诸蹇叔。——《左传·僖公三十二年》
又如:访断(咨询决疑);访覃(问及);访讯(讯问;打听)
引申为访问、拜访(敬词)〖visit〗
此行殊访戴,自可缓归桡。——李白《陪从祖济南太守泛鹊山湖》
时余方访君寓。——清·梁启超《谭嗣同传》
径造庐访成。——《聊斋志异·促织》
又如:访戴(访友的代称);出访(到外国访问);回访(在对方来拜访后去拜访对方);过访(访问);走访(访问;拜访);造访(上门访问)
寻求〖seekbyinquiry;trytoget;search〗
访风景于崇阿。——王勃《滕王阁序》
至唐李渤始访其遗踪。——宋·苏轼《石钟山记》
使人访其夫妇,载以来。——清·周容《芋老人传》
又如:寻访(寻求查访);访觅(访寻;寻找);访论稽古(探求讨论古事)
通“方”。初始〖start〗
访以吕氏故,几乱天下。——《汉书》
谋议〖consult〗
教之令,使访物官。——《国语》。韦昭注:“访,议也。物,事也。使议知百官之事业。”
调查;查处〖investigate;lookinto〗
又九门提督所访缉纠诘,皆归刑部。——清·方苞《狱中杂记》
又如:访缉(访查缉捕);访办(调查处理);访俗(察访民俗)
访查
fǎngchá
〖investigate〗探求寻查;调查打听
访查逃犯行踪
访贫问苦
fǎngpín-wènkǔ
〖inquireofthepoorabouttheirpastsufferings〗有目的地去贫苦户家里访问,了解他们的生活疾苦和对工作的意见等
访求
fǎngqiú
〖searchfor;seekbyinquiry;trytoget〗查访搜求
访求善本古籍
访问
fǎngwèn
〖visit;callon〗∶拜访,有目的地探望
天刚黑时去访问了几位朋友
〖gosightseeing;visit〗∶观光;游历
想在一个月后访问英国
访寻
fǎngxún
〖searchfor〗查访寻觅
访寻失去的踪迹

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRYHS 卜口卜斜(竹)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄤˇ

拼音 พินอิน:

– fǎng

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 方=[体]空间向量,东南西北。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]问于四方,探寻。

体:

用:

因:

访古: 探寻古迹。

果:

查访: 探查寻问。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phongs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!