ลำดับขีดอักษร:谨【jǐn】

หมวดอักษร: 讠

ความหมายปัจจุบัน :

谨 (謹) [jǐn] ระมัดระวัง –> 谨慎 [jǐnshèn] ระมัดระวัง/รอบคอบ

พัฒนาการตัวอักษร :(謹)
jǐn
慎重,小心:谨慎。谨严。谨防。勤谨。谨小慎微。
郑重,恭敬:谨启。谨祝。
笔画数:13;
部首:讠;
笔顺编号:4512212511121
笔顺:捺折横竖竖横竖折横横横竖横


jǐn
【形】
(形声。从言,堇(qín)声。本义:谨慎,小心)
同本义〖careful;cautious〗
谨,慎也。——《说文》
以谨无良。——《诗·大雅·民劳》
以谨罔极。
谨畜藏。——《荀子·王制》
谨厚以为厚。——《楚辞·怀沙》
谨庠序之教。——《孟子·梁惠王上》
谨食之。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
不自谨惜。——清·张廷玉《明史》
谨护其失。——清·刘开《问说》
又如:谨畏(小心谨慎);谨肃(严谨认真);谨言(谨慎说话);谨厚(谨慎忠厚);谨介(谨慎耿介)
恭敬〖respectful〗
谨斩樊於期头。——《战国策·燕策》
谨使臣良。——《史记·项羽本纪》
谨诺。
谨奉神稷而以从。——《史记·平原君虞卿列传》
又如:谨呈(敬呈);谨启;谨致谢意;谨祈;谨恪(谨谨恭敬);谨白(敬告,敬启);谨禀(禀告);谨媚(恭顺柔媚)
谨严;严格〖carefulandprecise;strict;rigorous〗。如:谨急(谨严急刻);谨细(谨严细密);谨质(谨严质朴)


jǐn
【动】
严防;严禁〖bestrictlyonguardagainst;strictlyforbid〗。如:谨风(防风);谨盗(防盗)
严守;谨守〖strictlyobserveorabideby〗。如:谨律(谨守戒律);谨户(严守门户);谨立(严守立身为人之道)
谨饬
jǐnchì
〖careful;prudent〗同“谨慎”
临事谨饬,御下严整。——《南史·程文季传》
谨防
jǐnfáng
〖guardagainst〗谨慎地防备
谨防扒手
谨防假冒
谨密
jǐnmì
〖cautiousandthorough〗谨慎细密,形容办事极细心
办事谨密
谨上
jǐnshàng
〖sincerelyyours〗——客套话。用于书信具名后
谨身节用
jǐnshēn-jiéyòng
〖keepatightreinonselfandcutdownonexpense〗约束自己节约费用。《孝经·庶人章》:“谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。”谨,用如使动词,严格约束
谨慎
jǐnshèn
〖careful;prudent〗∶细心慎重
知臣谨慎。——诸葛亮《出师表》
谨慎的疑虑
〖discreet〗∶指认为自己的看法有所根据,但还有所保留
对谈判的前景表示谨慎的乐观
谨慎小心
jǐnshènxiǎoxīn
〖watchone’sstep〗非常小心地进行;谨言慎行
如果处理大量消息的专栏作家要避免歪曲事实,他必须经常谨慎小心
谨小慎微
jǐnxiǎo-shènwēi
〖proper〗凡事谨慎小心,以至前怕狼、后怕虎,缺乏敢说敢为的气质
谨小慎微,办不了大事
谨严
jǐnyán
〖carefulandprecise〗∶谨慎严密
文章结构谨严
〖serious〗∶严肃;不苟且
治学谨严
谨言慎行
jǐnyán-shènxíng
〖speakandactcautiously〗严谨其言论,审慎其行为
谨愿
jǐnyuàn
〖honest〗谨慎;诚实
谨愿自守

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRTLM 卜口并(廿)緃(中)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣˇ

拼音 พินอิน:

– jǐn

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 堇=[体]草名,产量稀,少也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]话少,小心状,恭敬慎重

体:

用:

因:

谨启: 恭启。

谨厚: 慎重忠厚。

谨防: 慎防。

谨呈: 敬呈。

谨严: 慎严。

谨上: 敬上。

谨禀: 敬禀。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : caanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!