ลำดับขีดอักษร:豆【dòu】

หมวดอักษร: 豆

ความหมายปัจจุบัน :

豆 (荳) [dòu] ถั่ว –> 土豆 [tǔdòu] มันฝรั่ง(potato), 豆腐 [dòufu] เต้าหู้, 豆浆 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้/น้ำถั่วเหลือง(soymilk), 吃豆腐 [chīdòufu] แต๊ะอั๋ง, , 黑豆 [hēidòu] ถั่วดำ, 红豆 [hóngdòu] ถั่วแดง, 毛豆 [máodòu] ถั่วแระ ,黄豆 [huángdòu] ถั่วเหลือง

พัฒนาการตัวอักษร :dòu
双子叶植物的一科,木本、草本植物都有,如“紫檀”、“槐树”、“黄豆”、“绿豆”、“红豆”、“豌豆”、“落花生”等,日常统称豆类植物,亦指这些植物的种子:豆科。豆子。豆荚(豆角儿)。豆浆。豆绿。煮豆燃萁。目光如豆。
形状像豆粒的东西:土豆儿。
古代盛肉或其他食品的器皿,形状像高脚盘:俎豆。
姓。
笔画数:7;
部首:豆;
笔顺编号:1251431
笔顺:横竖折横捺撇横


dòu
【名】
(象形。甲骨文字形,形似高脚盘,或有盖。汉字部首之一,从“豆”的字或与食器有关。或与豆类有关。本义:古代一种盛食物的器皿)
同本义。形似高足盘,或有盖。新石器时代晚期开始出现,盛行于商周时,多陶制,也有青铜制或木制涂漆的。后世也作礼器〖standingcup〗
豆,古食肉器也。——《说文》
卬盛于豆。——《诗·大雅·生民》

于豆于登。
笾豆大房。——《诗·鲁颂·閟宫》
木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登。——《尔雅》
食一豆肉,中人之食也。——《周礼·考工记》
若所市于人者,将以实笾豆奉祭祀、供宾客乎?——明·刘基《卖柑者言》
又如:豆俎(指古代祭祀用的礼器);豆笾(古代宴会和祭祀时盛放食物的器皿。木制的叫豆,竹制的叫笾)
古代容器〖vessel〗。亦为容量单位,四升为一豆
四升为豆。——《左传·昭公三年》
又如:豆登(古代盛器,亦用作祭器。登似豆而较浅)
“豆”假借为“菽”,豆类植物的总称〖bean〗
大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。——宋·辛弃疾《清平乐·村居》
四月时雨降,可种大小豆——后魏·贾思勰《齐民要术·种豆》
又如:扁豆;黑豆;豆觞(豆肉觞酒的简称);豆腐饭(旧称家常便饭);豆腐牌儿(卖豆腐的布招);豆糜(煮豆为粥);豆苗(豆的幼苗);豆剖瓜分(比喻疆土分裂);豆秧(豆的幼苗);豆藤(豆类植物中蔓生种的茎杆)
古代重量单位〖aweightunit〗。十六黍为一豆,六豆为一铢,二十四铢重一两,十六两为一斤
十六黍为一豆。——《说苑辨物》
样子像豆的东西〖sth.resemblingabean〗。如:豆姑娘(小姑娘);豆火(指火小如豆);土豆;豆肉(指一豆所盛之肉)

豆瓣
dòubàn
〖valve;halvesofabean〗豆类去皮后可分开的子叶
豆瓣儿酱
dòubànrjiàng
〖broadbeansauce〗以大豆或蚕豆为主要原料制成的、带有豆瓣儿的酱
豆包
dòubāo
〖steamedbunstuffedwithsweetenedbeanpaste〗以甜的红豆糊为馅作成的包子
豆饼
dòubǐng
〖soybeancake;beancake〗从大豆榨油后所得油饼,可做饲料、肥料
豆豉
dòuchǐ
〖fermentedsoyabeans;blackbeansauce〗把黄豆或黑豆泡透蒸熟或煮熟,经过发酵而成的食品,可以调味,也可入药
豆粉
dòufěn
〖beanpowder〗豆子经加工而成的粉状细末
豆腐
dòufu
〖beancurd,beancheese〗豆浆煮开后加入石膏或盐卤使凝结成块,压去一部分水分而成的食品
豆腐脑儿
dòufunǎor
〖jelliedbeancurd〗豆浆煮开后,加入石膏而凝结成的半固体
豆腐皮,豆腐衣
dòufupí,dòufuyī
〖skinofsoya-beanmilk〗∶煮熟的豆浆表面上结的薄皮,揭下晾干后供食用
〖thinsheetsofbeancurd〗[方言]∶千张
豆羹
dòugēng
〖beanpaste〗∶用豆粉加水及调料煮或蒸成的糊状食品
〖tinyasagrainofbeanpaste〗∶像一豆之羹,比喻微小
豆荚
dòujiá
〖legume〗∶豆类的果实。也说豆角儿——主要用作菜肴
〖husk;pod〗∶〖种子或仁的〗外皮、壳或荚;尤指干外皮、干壳、干荚
拿猪所吃的豆荚充饥
豆浆
dòujiāng
〖soya-beanmilk;soyamilk〗用水冲的大豆粉或磨得很细的大豆浆
豆酱
dòujiàng
〖beansauce〗将大豆浸泡煮熟磨碎后,加酱、曲、盐等发酵制成的副食品
豆角,豆角儿
dòujiǎo,dòujiǎor
〖freshkidneybeans〗豆荚的俗称——多指鲜嫩可做菜的
豆秸
dòujié
〖legumestraw〗豆类植物的茎杆
豆科
dòukē
〖Leguminosae;beanfamily〗双子叶植物蔷薇目中一个十分大的科,其中包括草本、灌木、乔木和藤本植物,通常,花高度不规则,果为荚果或节荚,根常具根瘤,内含有固氮细菌。本科被分成几个亚科,但在某些分类中认为是独立的科
豆蔻
dòukòu
〖cardamonamomum〗∶白豆蔻(Amomumcardamon)的别称,多年生常绿草本植物,外形像芭蕉,果实扁球形,种子像石榴子,有香味
〖cardamon〗∶白豆蔻的果实和种子的俗称,可以入药
〖simileofthegirl;teenageofgirls;huddingbeauty〗∶比喻少女
娉娉婷婷十三余,豆蔻梢头二月初。——杜牧《赠别》
豆蔻年华
dòukòu-niánhuá
〖maidenyears;teenageofgirls;buddingbeauty〗喻指十三、四岁的姑娘。
豆绿
dòulǜ
〖peagreen〗绿色,如同青豆一样
豆面
dòumiàn
〖beanflour〗用两种以上豆子磨成的面粉,俗称杂面
豆娘
dòuniáng
〖damselfly〗构成蜻蜓目束翅亚目的昆虫,像蜻蜓而小。常在水边或草地上飞行,吃小虫
豆萁
dòuqí
〖beanstalk〗豆秸的俗称
豆青
dòuqīng
〖peagreen〗豆绿
豆蓉
dòuróng
〖finebeanmashusedasstuffingincakes〗∶用煮熟的豌豆、大豆或绿豆晒干后磨成粉,加糖制成做糕点的馅儿
〖finebeanmashusedasstuffingincakes〗[方言]∶木豆
豆乳
dòurǔ
〖soya-beanmilk〗∶豆浆
〖fermentedbeancurd〗∶豆腐乳的俗称
豆沙
dòushā
〖puree;sweetenedbeanpaste〗用红小豆、红豇豆或云豆煮烂捣成泥或干磨成粉加糖而成的食品,用做点心的馅儿
豆芽
dòuyá
〖beansprouts〗绿豆、黄豆等生成的芽
豆油
dòuyóu
〖soybeanoil;soya-beanoil;soyoil〗淡黄色的干性或半干性油,用压榨或用溶剂提取的办法从大豆中获得
豆渣
dòuzhā
〖beandregs;residuefrombeansaftermakingsoyabeanmilk〗制豆浆剩下的渣滓,可做饲料
豆渣脑筋
dòuzhānǎojīn
〖averystupidperson〗脑子好像豆渣,比喻极其愚蠢的人
豆汁
dòuzhī
〖afermenteddrinkmadefromgroundbeans〗∶制绿豆粉时剩下的汁,味酸,可做饮料
〖soya-beanmilk〗[方言]∶豆浆
豆子
dòuzi
〖beansorpeas〗各种豆科作物(如豌豆和黄豆)的可食种子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MRT 横(一)口并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄡˋ

拼音 พินอิน:

– dòu

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]象古之食肉器形,因能容谷实,后引申为谷类植物。

体:

豆渣: 大豆榨汁后的渣。

豆油: 大豆所制的油。

豆腐: 大豆粉煮熟制成的食品。

豆豉: 大豆酦酵后的食品。

豆饼: 大豆渣制成的饼。

豆羹: 用大豆作的羹汤。

豆芽: 大豆的孵芽。

豆浆: 大豆榨汁制成的浆。

用:

因:

果:

组合字: 脰鋀梪浢痘裋荳岂逗豋登饾短竖豊丰

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : doos

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : duh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : deu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : teu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dao7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tau7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : du

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaauj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!