ลำดับขีดอักษร:贩【fàn】

หมวดอักษร: 贝

ความหมายปัจจุบัน :

贩 (販) [fàn] พ่อค้า –> 贩毒 [fàndú] ค้ายาเสพติด, 贩卖 [fànmài] การค้า, 贩卖机 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 小贩 [xiǎofàn] พ่อค้ารายย่อย

พัฒนาการตัวอักษร :(販)
fàn
买货出卖:贩私。贩毒。贩卖。贩运。
买货物出卖的行商或小商人:商贩。摊贩。
笔画数:8;
部首:贝;
笔顺编号:25343354
笔顺:竖折撇捺撇撇折捺


fàn
【名】
(形声。从贝,反声。本义:贱买而贵卖的人)
同本义〖peddler;pedlar;pedler〗
贩,买贱卖贵也。——《说文》
贩夫贩妇。——《周礼·司市》
虽负贩者,必有尊也。——《礼记·曲礼》
又如:菜贩;摊贩;贩商(商贩);贩人(商贩)
古国名〖Fanstate〗
贩,古国名。——《六书故》


fàn
【动】
买货出售〖buytoresell〗
资用乏,以贩马自业。——《后汉书·吴汉传》
又如:贩粜(贩卖粮食);贩鲜(贩卖鱼虾之类);贩易(做买卖);贩肆(贩运货物,开店买卖)
也单指买进货物〖buy〗。如:贩籴(收买粮食);贩买(买进);贩官(买得官位)
比喻叛卖〖betray〗
虽吕布贩君,郦寄卖友,万之斯人,未足为酷。——《宋书·沈攸之传》
又如:贩君(卖主求荣);贩国(卖国);贩交买名(卖友求荣)
卖出〖sellout〗。如:贩路(销路);贩贴(出卖劳力,依附于人);贩质(典卖)
贩毒
fàndú
〖trafficindrugs;trafficinnarcotics〗贩运走私毒制品
严厉打击贩毒集团
贩夫
fànfū
〖peddler〗小商贩
贩夫走卒
贩夫俗子
fànfū-súzǐ
〖commonpeople〗泛指商贩等下层平民
贩夫走卒
fànfū-zǒuzú
〖mongerandpawn;smalltradesmanandpotters〗泛指贩卖为业和跑腿的下层卑微的人
贩卖
fànmài
〖vend;peddle;sell〗∶买进货物后出卖
贩卖水果
〖traffic〗∶怀着骗人的目的做事或说话
多年一直贩卖这种毒品,并未被发觉
贩运
fànyùn
〖transportgoodsforsale〗把一地的货运到另一地出卖
贩子
fànzi
〖dealer;monger〗以倒买倒卖牟利为生的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BCHE 月金斜(竹)水

– BCME 月金横(一)水

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˋ

拼音 พินอิน:

– fàn

前缀: 贝=[体]货币、财物。

字身: 反=[用]去而复来,交换。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]用货物交换钱财者。

体:

小贩: 金额不大的交易者。

贩子: 指定词,以物易钱之人。

贩夫: 以物易钱之夫。

用:

因:

贩卖: 以物易钱。

贩货: 以货易钱。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phieens

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!