ลำดับขีดอักษร:贰【èr】

หมวดอักษร: 贝

ความหมายปัจจุบัน :

贰 (貳) [èr] ตัวเขียนของเลขสอง

พัฒนาการตัวอักษร :(貳)
èr
“二”的大写。
变节,背叛:贰臣。贰心。
笔画数:9;
部首:贝;
笔顺编号:111253454
笔顺:横横横竖折撇捺折捺


èr
【名】
(会意。从贝,弍,(èr)声。本义:副)
同本义〖deputy;assistant;auxiliary;subsidiary〗
贰,副益也。——《说文》。段注:当云副也,益也。”
簋贰用缶。——《易·坎卦》
大祭三贰。——《周礼·乃酒正》
取贰绥。——《礼记·曲礼》
受其贰令。——《周礼·职内》
其卜贰圉也。——《左传·僖公十五年》
以贰六官。——《周礼·春官·大史》
乘副车则式,佐车则否。——《礼记·少仪》
又如:贰佐(州县官的副);贰相(副相);贰官(副职)
二的大写〖two〗——用于会计账中以防伪造
因贰以济民行。——《易·系辞》
贰偷之不暇。——《左传·昭公十三年》。注:“不壹也。”
命西鄙北鄙贰于己。——《左传·隐公元年》
无是贰言也。——《国语·越语上》
从许子道,则市贾不贰。——《孟子·滕文公上》
又如:贰端(二端);贰统(分一统的帝系为二)
古国名〖Erstate〗。故地在今湖北省应山县境
楚屈瑕将盟贰、轸。——《左传》


èr
【动】
一分为二〖awholedividesintotwo;everthingtendstodivideintotwo〗
既而大叔命西鄙北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪二。”——《左传·隐公元年》
贰,益也。——《广雅·释诂一》
又如:贰觞(再三献酒);贰纪(古礼中添饭加菜的规章)
背离;怀有二心〖bedouble-minded〗
百姓携贰。——《国语·周语上》。注:“二心也。”
君立臣从,何贰之有?——《国语·晋语一》
诸侯贰,则晋国坏。——《左传·襄公二十四年》
又如:贰志(异志;二心);贰虑(二心;三心二意)
辅佐〖assist〗。如:贰正(辅佐匡正);贰公(辅佐三公)
贰臣
èrchén
〖turncoatofficial〗由旧朝投降后,在新朝又担任官职的人
命西鄙北鄙贰于己。——《左传·隐公元年》。注:“贰,两属也。”
誓死不为贰臣

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IPMMC 点(戈)心横(一)横(一)金

注音 จู้อิน:

– ㄦˋ

拼音 พินอิน:

– èr

前缀: 弋=[用]有所求。

字身: 二贝=[体]货币。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]求二贝,不专一也;有副益。|[体]大写的二字。

体:

用:

贰心: 不专之心。

贰臣: 不专之臣。

因:

果:

组合字:

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ni

越南音 เสียงเวียดนาม : nhij

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!