ลำดับขีดอักษร:贸【mào】

หมวดอักษร: 贝

ความหมายปัจจุบัน :

贸 [mào] 贸然 (mào rán)อย่างลวกๆ อย่างสะเพร่า 贸易风 (mào yì fēng)ลมสินค้า 贸易壁垒 (mào yì bì lěi)กำแพงภาษี 贸易 (mào yì)การดำเนินกิจการการค้า 贸 (mào)การค้า(ระหว่างประเทศ) 财贸 (cái mào)การคลังและการค้า 衣贸市场 (yīmàoshìchǎng )ตลาดสด 自由贸易 (zì yóu mào yì)การค้าเสรี” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!