ลำดับขีดอักษร:趁【chèn】

หมวดอักษร: 走

ความหมายปัจจุบัน :

趁 (趂) [chèn] ช่วงชิงโอกาส –> 趁热打铁 [chènrè dǎtiě] ตีเหล็กเมื่อยังร้อน, 趁势 [chènshì] ถือโอกาส

พัฒนาการตัวอักษร :chèn
利用时间、机会:趁早。趁机。趁势。趁火打劫(趁人家发生火灾时去抢劫,喻在别人危难时乘机去捞好处)。趁热打铁。
搭乘:趁车。趁船。
逐,追赶:“花底山蜂远趁人”。
往,赴:趁墟(赶集)。趁熟(逃荒到丰收之处)。
富有:趁钱。趁几身衣服。
古同“称”,适合。

笔画数:12;
部首:走;
笔顺编号:121213434333
笔顺:横竖横竖横撇捺撇捺撇撇撇


chèn
【动】
(形声。本义:追逐)
同本义〖chase;pursue〗
急逐趁之,蟆入草间。——《聊斋志异·促织》
又如:疾趁(急追);趁逐(追逐;追求);趁赶(追逐)
乘便〖availoneselfof〗。如:趁年轻时候;趁势(利用有利的形势、时机);趁早;趁时;乘便(利用有利时机)
满足,遂。用同“称”〖satisfy〗。如:趁心如意(遂心满意);趁意(称心;满意)

chèn
【介】
组成介词结构,用在动词前面,表示利用某种条件、某个时间或机会进行某种事情〖while〗。如:铁要趁烧红的时候打
趁便
chènbiàn
〖atone’sconvenience〗乘着方便
你回去的时候,趁便给我带个口信
〖atone’sconvenience〗∶顺便
领班工人趁便提了个意见
趁火打劫
chènhuǒdǎjié
〖trytoprofitfromanother’smisfortune;robtheownerwhilehishouseisonfire〗利用失火的混乱时机行劫,比喻趁人之危,从中取利
趁机
chènjī
〖seizetheopportunity;useone’ssparetime〗乘机;抓住机会
趁机捣乱
趁空
chènkòng
〖availoneselfofleisuretime;useone’ssparetime〗利用空余时间或机会
趁空复习
趁空溜走
趁钱
chènqián
〖berichinmoney〗[方言]∶钱很多
自己买得起车都是趁钱的主儿
也作“称钱”
〖makemoney〗〖近〗∶赚钱
他有一座酒肉店,甚是趁钱
趁热打铁
chènrè-dǎtiě
〖strikewhiletheironishot〗比喻及时利用有利时机、条件,迅速做好工作
趁人之危
chènrénzhīwēi
〖takeadvantageofanother’sperilousstate〗利用别人危险的境况图利
趁势
chènshì
〖takeadvantageoffavourablecircumstances〗利用有利的形势、时机
趁势发起进攻
趁早
chènzǎo
〖assoonaspossible;beforeitistoolate〗∶指抓紧时机或提前行动
趁早悔改
我们还是趁早把场打完,免得雨淋
〖rightaway〗∶没有耽搁或踌躇
趁早签约雇用你

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– GOOHH 土人人斜(竹)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄣˋ

拼音 พินอิน:

– chèn

前缀: 走=[用]去也。

字身: 㐱=[体]鬒,稠发,密合。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]由分走到密合状,自后而及,逐也,利用。

体:

用:

趁早: 及早。

趁势: 及势,利用情势。

趁便: 及便。

趁此: 及此。

因:

趁车: 及车,乘车。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : nlanx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : drin

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ciin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : can

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : than3

日音 เสียงญี่ปุ่น : tin

韩音 เสียงเกาหลี : jin

越南音 เสียงเวียดนาม : saans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!