ลำดับขีดอักษร:跋【bá】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

跋 [bá] ข้าม –> 跋山 [báshān] ข้ามเขา, 跋山涉水 [báshānshèshuǐ] ข้ามน้ำข้ามเขา

พัฒนาการตัวอักษร :翻山越岭:跋涉。
踩,践踏:跋前踬后(喻进退两难)。
文章或书籍正文后面的短文,说明写作经过、资料来源等与成书有关的情况:跋文。跋语。序跋。
笔画数:12;
部首:足;
笔顺编号:251212113544
笔顺:竖折横竖横竖横横撇折捺捺


【动】
(形声。从足,犮(bó)声。本义:草中行走,越山过岭)
同本义〖climbovermountains〗
文公躬擐甲胄,跋履山川。——《左传·成公十三年》
跋涉山川,蒙犯霜露。——《左传·襄公二十八年》
大夫跋涉,我心则怃。——《诗·鄘风·载驰》
又如:跋援(犹攀登);跋履(登山涉水)
扭转〖turnround〗
跋马望君非一度,冷猿秋雁不胜悲—严武《巴岭答杜二见忆》
又如:跋马(勒紧马绳,使马回转)
踏,踩〖stamp〗
又如:跋浪(踏浪;破浪);跋足(踮起脚跟)
见“跋扈”


【名】
火炬,火把〖torch〗。如:跋烛(快要点完的蜡烛)
通“茇”。〖草烛的〗根部。泛指东西的底下部〖root;base〗
烛不见跋,尊客之前不叱狗,让食不唾。——《礼记·曲礼上》
烛尽见跋。——《聊斋志异·邵女》
文体的一种。附在正文之后。即后序〖postscript〗
后人题跋多盈巨轴矣。——《梦溪笔谈》
又如:跋尾(题写文字于书卷之后)
跋扈
báhù
〖domineering;bossy〗专横暴戾
此跋扈将军也。——《后汉书·梁冀传》
龙钟阁部啼梅岭,跋扈将军噪武昌。——孔尚任《桃花扇》
专横跋扈
跋前疐后,跋前踬后
báqián-zhìhòu,báqián-zhìhòu
〖nonplus;becaughtinadilemma;encounterobstaclesaheadandbehind〗跋:踏,踩;疐:跌倒,也作“踬”。比喻进退两难的处境
跋前踬后,动辄得咎。——唐·韩愈《进学解》
跋山涉川,跋涉山川,跋山涉水
báshān-shèchuān,báshè-shānchuān,báshān-shèshuǐ
〖scalemountainsandfordstreams;makeadifficultjourney〗跋:翻山;涉;蹚着水走。翻山越岭,蹚水过河。形容远行艰辛
跋涉山川,蒙犯霜露。——《左传·襄公二十八年》
跋山涉川之任敢辞于艰险。——宋·吴曾《能改斋漫录》
跋涉
báshè
〖trudge;trek〗同“爬山涉水”。形容旅途艰苦
在人烟稀少的地方长途跋涉

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMIKE 口横(一)点(戈)叉(大)水

– RMIKK 口横(一)点(戈)叉(大)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄚˊ

拼音 พินอิน:

– bá

前缀: 足=[体]脚。

字身: 犮=[用]犬拖曳其足。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]脚拖曳,行走疲困也。|[体]书画后题的字。

体:

题跋: 写在书画后面的文字。

序跋: 写在书画之前称序;写在书画之后称跋。

跋文: 为书画所写的字。

用:

跋扈: 形容人蛮横。

因:

跋涉: 在草中行走为跋;在水中行走为涉。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bood

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : buat

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bo5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : buag8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : puah8

日音 เสียงญี่ปุ่น : hatu

韩音 เสียงเกาหลี : bar

越南音 เสียงเวียดนาม : batj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!