ลำดับขีดอักษร:距【jù】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

距 [jù] ระยะทาง(distance) –> 相距 [xiāngjù] ห่างกัน, 距离 [jùlí] ระยะห่าง

พัฒนาการตัวอักษร :
相隔的空间和时间:相距数里。距离。行(h俷g )距。株距。差(ch?)距。
雄鸡爪子后面突出像脚趾的部分。
古同“拒”,抵抗。
古同“巨”,大。
古同“讵”,岂。
笔画数:11;
部首:足;
笔顺编号:25121211515
笔顺:竖折横竖横竖横横折横折


【名】
(形声。从足,巨声。本义:鸡爪)
同本义〖chickenclaw〗
距,鸡距也。——《说文》
后阺为之金距。——《左传》
不鸣不将无距。——《汉书·五行志》。注:“距,鸡附足骨,斗时所用刺之。”
虽有钩针芒距。——《淮南子·原道》
长皆及俎距。——《仪礼·少牢礼》。注:“胫中当横节也。”
公输之刻凤也,冠距未成。——《列子》
距离〖distance〗
距随长武。——《仪礼·乡射礼记》
又如:苗距;槽距;差距;焦距;行距;株距;距国(介于大国之间,或两面受敌的国家);距随(古人射箭站立时两脚的间隔距离)
倒刺〖glochis〗
古代兵器锋刃上的倒刺
钓钩上的倒刺


【动】
〖古〗∶同“拒”
抗拒;抵御〖resist〗
墨子九距之。——《墨子·公输》
密人不恭,敢距大邦。——《诗·大雅·皇矣》
断足以距难。——《荀子·君道》
楚闻之,发兵距之阳夏,不得前。——《史记·高祖本纪》
拒绝〖refuse〗
闲先圣之道,距杨墨,放淫辞。——《孟子·滕文公下》
其无距言。——《潜夫论·明闇》
受而不距。——《风俗通义·愆礼》
距关,毋内诸侯。(距,与“拒”通,抵檝、守卫。)——《史记·项羽本纪》
又如:距捍(抵抗防御);距谏饰非(不听劝谏,掩饰过错);距关(闭关据守);距难(拒绝并加以责难;抗拒祸患)
离;距离〖beapartfrom;beatadistancefrom〗
距小孤一里。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
距其院东五里。——宋·王安石《游褒禅山记》
距洞百余步。
距圆明园十里,有村曰谢庄。(距,距离。)——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
跳越〖leap;jumpover〗。如:距跃(跳越;跳跃);距踊(蹦跳);距跳(跳跃)
依仗〖dependon〗。如:距堙(古代兵士攻城时,凭藉以登城的土堆);距险(据险要地形以防守敌人)
蹲,踞〖squat〗。如:距石(踞坐石上)
至,到达〖reach〗
距陆而止。——《庄子·渔父》
距骨
jùgǔ
〖astragalus〗∶高等脊椎动物的跗骨的近侧骨之一,被认为相当于许多低等脊椎动物的胫侧骨与中间介质的融合
〖talus〗∶负担人体重量的,在踝部与小腿骨相关节的骨
距今
jùjīn
〖ago〗在…以前
距今一千多年
距离
jùlí
〖distance;range;gap〗事物在空间或时间上相隔。也比喻两者间的差距
他们当中的看法有相当距离

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMSS 口横(一)侧(尸)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˋ

拼音 พินอิน:

– jù

前缀: 足=[体]脚。

字身: 巨=[用]大也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]脚趾之大者,突出的鸡爪也。|[用]以脚趾测量各步的间隔;又拒斥人之障碍。

体:

差距: 间隔之差。

距马: 同拒马,曲形或刀锋倒刺,阻碍人车行进之物。

距离: 脚步所离,长度也。

用:

相距: 相隔所离。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ge6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kI6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyo

韩音 เสียงเกาหลี : ge

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!