ลำดับขีดอักษร:跪【guì】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

跪 [guì] คุกเข่า(kneel) –> 跪拜 [guìbài] คุกเข่ากราบ, 下跪 [xiàguì] คุกเข่าลง(kneel down), 下跪求婚 [xiàguì qiúhūn] คุกเข่าขอแต่งงาน

พัฒนาการตัวอักษร :guì
两膝着地,腰和股都伸直:跪拜。跪叩。
足:“蟹六跪而二螯”。
笔画数:13;
部首:足;
笔顺编号:2512121351355
笔顺:竖折横竖横竖横撇折横撇折折

guì
【动】
(形声。从足,危声。本义:屈膝,单膝或双膝着地,臀部抬起,伸直腰股)
同本义〖kneel〗
跪,拜也。——《说文》
跪,两膝拄地所以拜也。——《说文通训定声》
仲宣跪而称曰。——《文选·谢庄·月赋》
(乐羊子)一年来归,妻跪问其故。——《后汉书·列女传》
秦王色挠,长跪而谢之。——《战国策·魏策》
遥望老子杖藜而来,先生且喜且愕,舍狼而前,跪拜啼泣。——马中锡《中山狼传》
又如:授立不跪;长跪,半跪;跪拜;跪射;跪下祈祷;跪香拜佛(为长辈祈福寿的一种拜佛仪式)
指足〖foot〗
门者刖跪。——《韩非子·内储说下》
又如:蟹六跪(螃蟹六支脚)
跪拜
guìbài
〖worshiponbendedknees;kowtow〗∶跪而磕头。在中国的旧习惯中,作为臣服、崇拜或高度恭敬的表示
观音座前,一群群善男信女虔敬地跪拜着,祈祷着
〖shiko〗∶佛教信奉者在尊长面前合掌垂首下跪的姿势
跪倒
guìdǎo
〖sinktoone’sknees;grovelonone’sknees〗跪在地下
她因筋疲力尽而跪倒
跪祷
guìdǎo
〖kneedrill〗救世军的一种特殊礼拜;大部时间是跪着祈祷
跪伏
guìfú
〖couch〗〖指动物〗∶卧下或跪下来休息或像休息
跪伏着的野猪
骆驼跪伏的奇特方式
跪叩
guìkòu
〖kowtow〗跪下磕头,跪拜
跪毯
guìtǎn
〖asmallpieceofcarpetforkneelingdown〗一种大约四尺乘六尺大小的东方小地毯
跪下
guìxia
〖genuflect〗屈膝跪倒,尤指在宗教礼拜时
跪下作礼拜后走出教堂
跪下
guìxia
〖downonyourknees;kneeldown〗命令人员跪倒在地上
跪下,忘恩负义的丫头,祈求宽恕吧

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMNMU 口横(一)钩(弓)横(一)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– guì

前缀: 足=[体]脚。

字身: 危=[用]在高而惧。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]脚在高处而心惧,则弯曲小腿,两膝着地也。

体:

用:

长跪: 两膝着地,其时间长久。

因:

跪拜: 两膝着地而拜。

果:

跪下: 同下跪,两膝往下着地。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khrolx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gyex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guin6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kui6

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : guei

越南音 เสียงเวียดนาม : quyf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!