ลำดับขีดอักษร:踩【cǎi】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

踩 (跴) [cǎi] ย่ำ, เหยียบย่ำ –> 踩油门 [cǎiyóumén] เหยียบคันเร่ง, 踩你脚了 可是我不是故意的。 เหยียบเท้าคุณแล้ว แต่ฉันไม่ได้เจตนานะ, 用脚踩水 [yòngjiǎo cǎishuǐ] ใช้เท้าเตะน้ำ

พัฒนาการตัวอักษร :cǎi
用脚登在上面,踏:踩了一脚泥。踩高跷。踩水(一种直立水中的泳姿)。踩踏。踩墒(在播种的地方踩实土壤以保墒)。
指追踪盗匪或追查案件:踩访。踩捕。踩案。

笔画数:15;
部首:足;
笔顺编号:251212134431234
笔顺:竖折横竖横竖横撇捺捺撇横竖撇捺


cǎi
【动】
踩踏;脚底接触地面或物体〖stepon;trample〗。如:踩油门;一脚踏在凳子上,另一脚踩在桌子上;别踩庄稼
走,行走〖walk〗。如:踩软索(走绳。演员在悬空的绳索上来回走动,并表演各种动作)
踩高跷
cǎigāoqiāo
〖walkonstilts〗踏在高跷上行走
踩水
cǎishuǐ
〖treadwater〗人直立水中,两腿交替上提下踩,保持身体不沉并能前进,是一种游泳方法

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMBD 口横(一)月木

注音 จู้อิน:

– ㄘㄞˇ

拼音 พินอิน:

– cǎi

前缀: 足=[体]脚。

字身: 采=[用]手择木。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]脚择物,踏也。

体:

用:

因:

踩坏: 踏坏。

踩扁: 踏扁。

踩碎: 踏碎。

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chaix

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chä3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cai2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshai2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

越南音 เสียงเวียดนาม : thair

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!