ลำดับขีดอักษร:蹲【dūn】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

蹲 [dūn] 蹲苗 (dūn miáo)ควบคุมการเจริญเติบโตของใบ 蹲膘 (dūn biāo)อ้วนพี 蹲班 (dūn bān)ซ้ำชั้นเรียน 蹲点 (dūn diǎn)ลงมือไปร่วมทำงานและสำรวจข้อมูลเอง 蹲 (dūn )นั่งยองๆ อยู่โยง นั่งแกร่ว” “

พัฒนาการตัวอักษร :dūn
两腿尽量弯曲,像坐的样子,但臀部不着地:蹲下。蹲伏。蹲踞。蹲腿。
〔蹲苗〕在一定时期内控制施肥和灌水,进行中耕和镇压,使幼苗根部下扎,生长健壮,防止多余茎叶生长。
喻呆着或闲居:蹲膘。蹲窝。蹲班房(坐牢)。
笔画数:19;
部首:足;
笔顺编号:2512121431253511124
笔顺:竖折横竖横竖横捺撇横竖折撇折横横横竖捺

cún
【动】
[方言]∶腿、脚猛然落地,因震动而受伤〖sprain〗。如:蹲了腿
“蹲蹲”,舞的样子〖dance〗
坎坎鼓我,蹲蹲舞我。——《诗·小雅·出车》
另见dūn
蹲蹲
cúncún
〖steady〗∶行为稳重而合乎礼节
遂臻阴宫,穆穆肃肃,蹲蹲如也。——《汉书》
〖dense〗∶丛聚茂密的
荆棘郁蹲蹲。——南朝宋·鲍照《拟行路难十八首》

dūn
【动】
(形声。从足,尊声。本义:坐)
同本义〖sit〗
蹲,坐也。——《广韵》
蹲,踞也。——《说文》
蹲乎会稽。——《庄子·外物》
熊罴对我蹲。——曹操《苦寒行》
又如:蹲夷(蹲踞,踞坐)
虚坐。屈两膝如坐,臀部不着地〖squatontheheels〗
蹲右足。——黄淳耀《李龙眠画罗汉记》
又如:树底下蹲着一个人;蹲身(屈腿下蹲);蹲足(屈膝下跪);蹲步(蹲身纵步);蹲坐(蹲身而坐)
呆下,闲居〖stay〗。如:蹲在家里不出门
坐落〖besituated〗。如:西泠饭店蹲在山脚下寂静无声
控制或延缓植物生长〖control〗
让小麦下边几个节不拔得那么快,蹲一蹲,长硬实粗壮。——李准《参观》
另见cún
蹲班
dūnbān
〖staydown〗留级
全班学生没有一个蹲班的
他去年蹲了一班,没有毕业
蹲班房
dūnbānfáng
〖beinjail〗〖口〗∶坐牢
蹲膘
dūnbiāo
〖fattenintheshed〗在栏中催肥。食物丰富而又少活动,以致肥胖(用于人时含贬义)
蹲点
dūndiǎn
〖workinsite;goandstayinselectedprimaryunits;choosesomeplaceforgainingexperienceatthegrassroots〗一种工作方式,指到某个基层单位参加实际工作,进行调查研究,总结经验
蹲伏
dūnfú
〖hideoneselfbycrouching〗〖身子〗低低地蹲着;埋伏或藏着
蹲伏在黑暗的树丛中
蹲坑,蹲坑儿
dūnkēng,dūnkēngr
〖(relieveoneselfinalatrine)〗∶蹲在粪坑上(便溺)
蹲坑式茅房
〖(ofplantingvegetables)digahole〗[方言]∶指种菜时刨坑
蹲苗
dūnmiáo
〖restainthegrowthofseedlings(forrootdevelopment)〗为使幼苗更好地生长,在一定时期内控制施肥和灌水,进行中耕和镇压,使幼苗根部下扎,生长健壮,防止茎叶徒长
蹲腿
dūntuǐ
〖bendone’sknees〗∶蹲下腿
〖die〗∶死
他蹲腿了
蹲窝,蹲窝儿
dūnwō,dūnwōr
〖(ofbirdsoranimals)stayinside〗∶〖鸟兽等〗趴在窝里
〖stayathome〗∶比喻人守在家里而不外出

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMCMI 口横(一)金横(一)点(戈)

– RMTWI 口横(一)并(廿)方(田)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄣˊ

– ㄉㄨㄣ

拼音 พินอิน:

– cún

– dūn

前缀: 足=[体]脚。

字身: 尊=[体]有足的酒器。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]足如尊形,身体弯曲低贴腿上也。

体:

用:

因:

蹲伏: 身体弯曲,低贴腿上,呈屈伏状。

蹲踞: 同蹲伏,身体弯曲低贴腿上。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zuun

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zuon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ten

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dung1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsun5

日音 เสียงญี่ปุ่น : son

韩音 เสียงเกาหลี : jun

越南音 เสียงเวียดนาม : toonf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!