ลำดับขีดอักษร:躬【gōng】

หมวดอักษร: 身

ความหมายปัจจุบัน :

躬 [gōng] –>鞠躬 [jūgōng] คำนับ(bow)

พัฒนาการตัวอักษร :gōng
身体。
自身,亲自:反躬自问。躬行实践。事必躬亲。
弯曲身体:鞠躬。躬身下拜。
笔画数:10;
部首:身;
笔顺编号:3251113515
笔顺:撇竖折横横横撇折横折


gōng
【名】
(形声。从身,弓声。从“身”的字多与身体有关。本义:整个身体)
同本义〖body〗
躬,身也。——《说文》
信圭矦守之,躬圭伯守之。——《考工记·玉人》。按,琢为人形,信直躳曲。
吾党有直躬者。——《论语》。孔注:“直身而行。”
躬腠胝无胈。——《史记·司马相如传》。索隐:“体也。”
我鞠躬不敢息。——马中锡《中山狼传》
百姓愁苦,靡所错躬(指安身)。——《汉书·元帝纪》
臣鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮《后出师表》
又如:躬体(身体);躬先士卒(身先士卒);躬擐(身穿。擐:穿)
生命〖life〗
见南郢之流风兮,殒余躬于沅、湘。——汉·刘向《九叹·远游》
通“肱”。手臂从肘到腕的部分。泛指手臂〖arm〗
歌终,顾而流涕,张躬而舞。——《晏子春秋·内篇谏下》
倍中以为躬。倍躬以为左右舌,谓侯之上下幅布也。——《仪礼·乡射礼记》
又如:长躬(衣服的中间部分较长)

gōng
【代】
自身;自己〖oneself;self〗
已躬命之。——《仪礼·士昏礼记》。注:“犹亲也。”
静言思之,躬自悼之。——《诗·卫风·氓》
百官之非,宜由联躬。——《史记·教本纪》
王若行之,将妨于国家,靡王躬身。——《国语·越语下》
又如:躬自(自己);躬化(以自身的德行感化别人);反躬自问

gōng
【副】
亲身;亲自〖personally〗
臣本布衣,躬耕于南阳。——诸葛亮《出师表》
史公治兵,往来相城,必躬左公弟,候太公、太母起居。——清·方苞《左忠毅公逸事》
童子何知,躬逢胜饯。——唐·王勃《滕王阁序》
又如:躬耕乐道(亲自耕种,乐守圣贤之道);躬身(亲身,自身);躬稼(亲身从事农事);躬卒(亲自率领;亲身实行)

gōng
【动】
本身具有〖have〗。如:躬上将之姿(本身具有上将的风姿)
稍微向前弯身,以表尊敬〖bendforward;arch;bow〗
桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”——《管子·霸形》
又如:躬身下拜;躬敛(屈身敛衽。古代妇女行礼时的动作);躬身(俯屈身体,以示恭敬)

gōng
【形】
通“穷”(qióng)。困苦危难〖distress;direstraits〗
潞子之为善也躬,足以亡尔。——《公羊传·宣公十五年》
躬为匹夫而不愿富,贵为诸侯而无财。——《大戴礼·哀公问五义篇》
躬耕
gōnggēng
〖tillbyoneself〗古时天子亲自下田的礼节
臣本布衣,躬耕于南阳。——诸葛亮《出师表》
躬亲
gōngqīn
〖attendtopersonally〗亲自动手做
事必躬亲
躬身行礼
gōngshēnxínglǐ
〖bend〗指弯下身行礼,常表示臣服或恭敬
向皇后躬身行礼
躬行
gōngxíng
〖personallypractise〗身体力行;亲身实行
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。——宋·陆游《冬夜读书示子聿》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HHN 斜(竹)斜(竹)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄥ

拼音 พินอิน:

– gōng

前缀: 身=[体]人体全部。

字身: 弓=[用]象弯之形。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]弯曲的身体,象征诚恳地态度。

体:

政躬: 政务工作者的敬称。

用:

躬稼: 亲身耕种。

躬行: 亲身实行。

躬身: 弯着身体。

躬耕: 亲身耕作。

躬蹈: 亲身蹈赴。

躬亲: 亲身去做。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kuy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gong1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giong1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyuu

韩音 เสียงเกาหลี : guq

越南音 เสียงเวียดนาม : cungz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!