ลำดับขีดอักษร:辟【bì】

หมวดอักษร: 辛

ความหมายปัจจุบัน :

辟 [bì] 辟邪 (bì xié)ขจัดสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร โดยทั่วไปจะใช้เป็นคำทางด้านไสยศาสตร์ 辟谣 (pì yáo)แก้ข่าวลือ 辟 (bì )1.กษัตริย์ ราชา 2.ขจัดสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร 精辟 (jīng pì )(ข้อคิดเห็น)ลึกซึ้ง,เฉียบแหลมและครอบคลุม (jīngpì)ละเอียดลึกซึ้ง 独辟蹊径 (dú pì xī jìng)บุกเบิกวิถีทางของตน 开辟 (kāi pì)เปิดทาง ก่อตั้ง สร้างสถานการณ์ใหม่ เปิดใหม่บุกเบิก” “

พัฒนาการตัวอักษร :
君主:复辟。
指君主招来,授予官职:辟召。辟引。辟书。辟除(征召推举授官)。辟举。
古同“避”,躲,设法躲开。
古同“睥”,睥睨。

(①辟③闢)

开发建设:开辟。
驳斥,排除:辟邪。辟谣。辟蠹。
透彻:精辟。透辟。鞭辟入里。
法,刑:大辟(古代指死刑)。
笔画数:13;
部首:辛;
笔顺编号:5132514143112
笔顺:折横撇竖折横捺横捺撇横横竖


【名】
(会意。小篆字形,从卩,从辛,从口。“卩”,音jié,甲骨文象人曲膝而跪的样子。“辛”,甲骨文象古代酷刑用的一种刀具。本义:法律,法度)
同本义〖law〗
辟,法也。从卩、从辛,节制其罪也。从口,用法者也。——《说文》
“辟言不信”。(法度之言,而不听信。)——《诗·小雅·雨无止》
君主〖monarch〗
辟遏有德。——《汉书·五行志》。注:“天子也。”
皇王(指周武王)维(语气词)辟。——《诗经·大雅·文王有责》
又如:复辟
古称官吏〖official〗
厥辟不辟。——《礼记·坊记》
三卿一长曰辟。——《周书·武顺》
正殿路寝,用朝群辟。——《文选》
罪,罪行〖crime〗
言奇者见疑,行殊者得辟。——《汉书》


【动】
通“避”。回避,躲避〖avoid〗
使咸知王之好恶辟行之。——《周礼·掌交》
秦子梁子以公旗辟于下道,是以皆止。——《左传·庄公九年》
子曰:贤者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。——《论语·宪问》
行辟人可也。——《孟子》
不辟死伤。——《荀子·荣辱》
文王之所辟(后作“避”)风雨也。——《左传·僖公三十三年》
高祖尝(曾经)辟吏。——《史记·张丞相列传》
又如:辟邪(避免或驱除邪恶)
征召来授予官职〖appointtoanofficialposition〗
举孝廉,不行,连辟公府,不就。——《后汉书·张衡传》
另见pì


【动】
(形声。从门,辟声。本义:打开,开启)
同本义〖open〗
辟,开也。——《说文》
辟四门。——《虞书》
辟户为之乾。——《易·系辞传》
唇吻翕辟。——《聊斋志异·促织》
语毕而宫门辟。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:辟阖(开合);辟翕(开合);辟门(开门。后比喻广开贤路,访求人才);辟面(辟头。开头,起首);辟道(开道);
开辟;开拓〖openup〗
欲辟土地。——《孟子·梁惠王上》
周宣王辟国千里,非贪侵也。——《盐铁论·地广》
辟病梅之馆以贮之。——清·龚自珍《病梅馆记》
又如:辟地(开辟疆域);辟土(开拓疆域)
驳斥〖refute〗
辟邪说,难壬人,不为拒谏。——宋·王安石《答司马谏议书》
又如:辟谣;辟佛(反佛教,驳斥佛理);辟驳(驳斥)
开垦〖reclaim〗
农辟地。——《商君书·弱民》
隙地未尽辟。——清·洪亮吉《治平篇》
又如:辟田(开垦田地。同辟土);辟治(开发治理);辟除(开垦)
屏除;驱除〖getridof;remove;driveout〗
举公义,辟私怨。——《墨子·尚贤上》
苟无恒心,放辟邪侈,无为为己。——《孟子·梁惠王上》
又如:辟邪(屏除邪恶)


【形】
开阔;宽广〖wide〗
不若从炉塘道,稍迂而路辟。——《徐霞客游记》


【形】
通“僻”。偏僻〖remote;outof-the-way〗
秦国辟远。——《史记·范雎传》
邪僻〖evil〗
境内之民无辟滛之心。——《商君书·弱民》
另见bì
辟设
pìshè
〖open〗开辟、设立
郑州辟设千余家庭病床
辟谣
pìyáo
〖refutearumour〗说明事实真相,驳斥谣言

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ANSRJ 日钩(弓)侧(尸)口交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄆㄧˋ

拼音 พินอิน:

– pì

前缀: 门=[体]房屋的出入口。

字身: 辟=[体]君主,回避。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]门中之避,象征整顿,开创。

体:

用:

因:

辟户: 整理出门户。

辟谣: 整顿谣言。

辟阖: 对比词,在整顿及收拾间处理。

辟垦: 整顿垦殖。

辟地: 整顿土地。

辟邪: 整顿邪说。

辟谬: 整顿谬论。

果:

开辟: 开始整顿。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : peg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bjek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : phiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bei

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : heki

韩音 เสียงเกาหลี : pi

越南音 เสียงเวียดนาม : tichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!