ลำดับขีดอักษร:辨【biàn】

หมวดอักษร: 辛

ความหมายปัจจุบัน :

辨 [biàn] แยกแยะ –> 分辨 [fēnbiàn] แยกแยะ, 辨别 [biànbié] จำแนกแยกแยะ เช่น 辨别真假 แยกแยะจริงหรือปลอม

พัฒนาการตัวอักษร :biàn
分别,分析,明察:辨别。辨认。辨析。辨正。辨识。明辨是非。
古代土地面积单位,九夫为一辨,七辨为一并。
笔画数:16;
部首:辛;
笔顺编号:4143113434143112
笔顺:捺横捺撇横横撇捺撇捺横捺撇横横竖

biàn
【动】
(形声。从刀,辡(biǎn)声。本义:判别,区分,辨别)
同本义〖discriminate;distinguish〗
辨,判也。——《说文》
辨,别也。——《小尔雅》
辨方正位。——《周礼·天官》
辨是与非。——《易·系辞下》
目辨白黑美恶,耳辨音声清浊。——《荀子·荣辱》
不辨牛马。——《庄子·秋水》
男女辨姓。——《左传·昭公元年》
双兔傍地走,安能辨我是雄雌。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:明辨是非;辨白(分辨清楚);辨色(辨别物色)
通“辩”。口头上争论〖argue〗
吾闻穷巷多怪,曲学多辨。——《商君书·更法》
传曰:析辞而为察,言物而为辨,君子贱之。——《荀子·解蔽》
分争辨讼,非礼不决。——《礼记·曲礼上》
故略上报,不复一一自辨。——宋·王安石《答司马谏议书》
又如:辨士(善辩的说客);辨给(口才敏捷,能言善辨);辨驳(根据事理加以反驳)
通“班”。颁布〖promulgate〗
吏以文法教训辨告,勿笞辱。——《汉书·高帝纪下》
辨社诸侯,出门见之,著以为戒。——《汉书·王莽传上》
又如:辨告(古代官吏将所订法律颁布告知民众)
辨别
biànbié
〖identify;distinguish〗对不同的事物在认识上加以区别
辩别方向
能辨别正常情况下会混淆的各种声音
辨别力
biànbiélì
〖powerofdiscrimination;abilitytoseethingsintheirtruelight〗辨别的能力
在嘴唇和手脚没有毛发的部分对压力的感受力和辨别力很高
辨明
biànmíng
〖clarify〗辨别判明
辨明敌友
辨明正误
辨认
biànrèn
〖identify〗∶分析辨别并做出判断
他的笔迹容易辨认
〖recognize〗∶辨别出或看出是以前知道的某事或某人
辨认失散的兄弟
辨识
biànshí
〖identify;recognize〗辨别认识
辨析
biànxī
〖discrimination〗辨别分析
同义词辨析
辨证
biànzhèng
〖discriminate〗辨析考证
辨证论治
biànzhèng-lùnzhì
〖diagnosisandtreatmentonthebasisofanoverallanalysisoftheillnessandthepatient’scondition〗中医指根据病人的发病原因、症状、脉象等,结合中医理论,全面分析、作出判断,进行治疗。也说辨证施治(‘证’同‘症’)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YJHLJ 卜交(十)斜(竹)緃(中)交(十)

– YJILJ 卜交(十)点(戈)緃(中)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– biàn

前缀: 丿=[用]象裂纹之形。

字身: 辛辛=[体] 一片一片相似之形。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]相似之形中有裂纹,需仔细分析认知,使明。

体:

用:

辨志: 使明志。

辨白: 使明白。

辨正: 使正。

辨色: 分析色。

辨别: 分析以别。

辨驳: 分析反驳。

辨论: 分析论证。

辨认: 分析认知。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : breens

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bienx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pian6

日音 เสียงญี่ปุ่น : ben

韩音 เสียงเกาหลี : byen

越南音 เสียงเวียดนาม : bieenj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!