ลำดับขีดอักษร:辰【chén】

หมวดอักษร: 辰

ความหมายปัจจุบัน :

辰 [chén] 辰砂 (chén shā)เกล็ดหินแดง 辰时 (chén shí)เวลาช่วง 7โมงเช้าถึง 9โมงเช้า 辰光 (chén guāng)เวลา(ตามยาม) 辰 (chén)ดวงดาว,วัน เวลา 诞辰 (dàn chén)วันเกิด (dànchén)วันเกิด (dànchén)วันเกิดของคนที่นับถือ 良辰美景 (liáng chén měi jǐng)ศุภวาระดิถีและทัศนียภาพก็สวยงาม 生辰 (shēng chén)วันเกิด (shēngchén)วันเกิด 星辰 (xīng chén)ดาว (xīngchén)ดวงดาว (xīngchén)ดาว (ดาวที่ทอแสงอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางคืน) 时辰 (shí chén)เวลา ฤกษ์ 忌辰 (jì chén )วันถือ(วันที่ห้ามจัดงานเลี้ยง/งานบันเทิง)” “

พัฒนาการตัวอักษร :chén
地支的第五位,属龙。
用于记时:辰时(上午七点至九点)。
时日:辰光。时辰。诞辰。
日、月、星的总称:北辰(北极星)。星辰。
古同“晨”,清早。
笔画数:7;
部首:辰;
笔顺编号:1311534
笔顺:横撇横横折撇捺

chén
【名】
(象形。金文字形,是蛤蚌壳之类软体动物的形象,“蜃”的本字。后经假借而产生了其他用法。本义;蛤蚌之类的软体动物)
同本义〖clam〗
辰,有身也。——《说文》
辰者,言万物之蜃也。——《史记·律书》
十二地支的第五位〖thefifthofthetwelveEarthlyBranches〗
在太岁纪年法中与天干相配用以纪年。如1976年为农历丙辰年
用以纪月,即农历三月
用以纪日
用以纪时,即午前七时至九时。如:辰巳时(上午七时至十一时);辰牌(古代的一种报时工具;又指上午七时至十一时)
日、月、星的统称〖celestialbodies〗。如:“三辰”
时光;日子〖time;day;occasion〗
此去经年,应是良辰好景虚设。——宋·柳永《雨霖铃》
又如:诞辰;辰光(方言。时候);辰告(以时告戒)
古地名,即辰州〖Chenprefecture〗。今属湖南省
辰砂
chénshā
〖cinnabar〗一种矿物,由硫化汞HgS组成,产状为鲜红色晶体或红或褐色块状体。为汞的唯一重要矿石,亦称“朱砂”。旧时以湖南辰州府出产的最著名
辰时
chénshí
〖7a.m.-9a.m.〗中国古代计时法指上午七点钟到九点钟。又叫辰刻
果予以未时还家,而汝以辰时气绝。——清·袁枚《祭妹文》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MMMV 横(一)横(一)横(一)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄣˊ

拼音 พินอิน:

– chén

前缀:

字身:

字源: 象形,指事,假借-甲骨文

字意: [体]象草木强出,万物始动,三月,务农之时也;假借为地支之五。|震动也。

体:

辰时: 早上七时至九时。

用:

良辰: 好时日。

因:

果:

组合字: 晨脤鋠桭浱宸裖振娠赈农祳蜄震辴农侲誫

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : djvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zjin

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cen

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : san

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : sing5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : sin5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sin

韩音 เสียงเกาหลี : sin

越南音 เสียงเวียดนาม : thaanf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!