ลำดับขีดอักษร:逗【dòu】

หมวดอักษร: 辶

ความหมายปัจจุบัน :

逗 [dòu] 逗趣儿 (dòu qù ér)ตลกขบขัน ขำขัน 逗笑儿 (dòu xiào ér)ตลกขบขัน ขำขัน 逗留 (dòu liú)พัก ค้าง 逗点 (dòu diǎn)จุดคอมม่า จุดจุลภาค 逗引 (dòu yǐn)ล้อ หยอกเย้า เย้าหยอก หยอกล้อ 逗弄 (dòu nòng)ล่อใจยั่ว จูงใจ หยอกล้อล้อเล่น ยั่วเย้า เย้าหยอก 逗哏 (dòu gén)ยั่วให้หัวเราะ 逗号 (dòu hào)เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายคอมม่า 逗乐儿 (dòu lè ér)ยั่วให้หัวเราะ ยั่วให้ขำ ยั่วเย้าให้ขำ 逗 (dòu)1 ชักจูง ล่อ ล่อใจ 2 กระตุ้น ยั่วยุ ยั่วเย้า เย้าหยอก 3 ยั่วให้หัวเราะ”

พัฒนาการตัวอักษร :dòu
停留:逗留。逗号。
引,惹弄:逗哏。逗引。逗人。逗笑儿。
同“读2”。
笔画数:10;
部首:辶;
笔顺编号:1251431454
笔顺:横竖折横捺撇横捺折捺

dòu
【动】
(形声。从辵(chuò),豆声。本义:止住,停留)
同本义〖stay〗
逗,止也。——《说文》
廷尉奏恢逗桡。当斩。——《汉书·韩安国传》
逗留不进。——《汉书·匈奴传》
逗华阴之湍渚。——《思元赋》
又如:逗延(逗留;停留);逗宿(留宿);
赶,趁〖catchupwith〗。如:逗趁(追逐;追赶)
临,到〖arrive〗。如:逗晚(傍晚);逗晓(破晓,天刚亮)
透入〖penetrate〗。如:逗彻(透彻,详尽而深入)
撩拨;调戏〖tease〗。如:逗耍(玩耍;开玩笑);逗气(使性子;怄人生气)
招引〖provoke〗。如:逗人(引人喜爱);逗笑(引人发笑);逗嚷(引人发急)
透露;显露〖disclose;reveal;appear〗。如:逗露(透露,显露);逗教(投教,阐扬教义)
投射〖throw;cast〗。如:逗镘(博戏的一种。赌博者以钱文面背为胜负)
度,时间的延续〖extend〗

dòu
【名】
句中的停顿。也作“投”、“读”〖pause〗。如:逗号;逗点
通“窦”。洞穴〖cave〗。如:逗落(匈奴称坟墓)
相声艺术中演员在叙述故事时组织笑料的一种方法〖funny〗。如:逗哏(用滑稽有趣的话引人发笑)
逗点,逗号
dòudiǎn,dòuhào
〖comma〗标点符号中点号的一种(,),用在句中表示比顿号长比分号短的停顿
逗哏
dòugén
〖provoke(laughter,etc.);makefunwithjokes;playthefool〗通过滑稽有趣的语言或行为使人发笑,常指相声演员
逗哈哈
dòuhāha
〖crackajoke〗[方言]∶开玩笑
你这个人,真会逗哈哈
逗乐
dòulè
〖tickle〗使感到幽默
逗乐
dòulè
〖gag;teaseforfun;amuse〗招引人发笑
许多漂亮诱人的女郎只是为了逗乐才报名参加的
逗留
dòuliú
〖stay;stop〗打断旅程,中途停留
逗留一夜
逗弄
dòunòng
〖tease;kid〗挑逗;招惹;戏弄;要笑
逗闷子
dòumènzi
〖crackajoke〗[方言]∶开玩笑
逗情
dòuqíng
〖flirt〗男女间相互引逗使动情
逗趣儿
dòuqùr
〖setpeoplelaughing;amuse〗用言语、行动引人发笑
逗人
dòurén
〖amusing;funny〗引人发笑或使人在愉快的状态中得到消遣
这故事真逗人
逗笑,逗笑儿
dòuxiào,dòuxiàor
〖amusing;trytoinduceasmile〗引人发笑或意在引人发笑
逗引
dòuyǐn
〖makefunof〗用惹人可笑的言行,逗弄对方
逗嘴
dòuzuǐ
〖banter〗彼此间耍贫嘴以取乐

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YMRT 卜横(一)口并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄡˋ

拼音 พินอิน:

– dòu

前缀: 辵=[用]乍行乍止,行动。

字身: 豆=[体]古之食肉器。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]止、住于有器之所,物性投合也,引也,惹也。

体:

逗号: 止号。

用:

因:

逗笑: 惹笑。

逗留: 止留。

逗弄: 惹弄。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : doos

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dryoh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : deu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : teu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : too7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : du

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaauj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!